Ve spolupráci s Krajským úřadem ÚK, a především s Muzeem města Ústí nad Labem hostila FF UJEP téměř sedmdesát účastníků krajského kola klání tříčlenných žákovských družstev a jejich pedagogického doprovodu ze sedmnácti gymnázií v Ústeckém kraji, od Varnsdorfu až po Kadaň. Letošním tématem byly evropské dějiny druhé světové války, 1939 – 1945.

Forma soutěže vzbuzuje v kruzích zajímajících se o didaktiku dějepisu značnou diskuzi a má i několik kritiků. Ti soutěži vyčítají metodický a obsahový rozpor se současnými tendencemi moderního vzdělávání, přesto soutěž zůstává důležitým ukazatelem znalostí a zájmu o historii mezi studenty gymnázií.

„Nepochybně mnohé je v soutěži tradiční, až konzervativní, „příliš paměťové“ a faktografické, ostatně na kolik je toto dáno již samotným rozměrem soutěžení v dějepise a charakterem gymnaziálního vzdělávání? Pro nás je ovšem důležité, že se můžeme setkat s kolegy a se žáky, kteří o minulost projevují velký zájem a mají ke studiu historie pozitivní vztah. Proměnit podobu školního dějepisu je záležitost, která i přes mnohé pozitivní náběhy bude vyžadovat ještě spoustu času a sil,“ komentuje formu soutěže jeden z hlavních organizátorů krajského kola a didaktik dějepisu na FF UJEP Josef Märc.

Zatímco žáci ve tříčlenných družstvech vypracovávali týmově zadání soutěže, jejich vyučující mohli vyslechnout přednášku Martina Veselého (historika z FF UJEP) k dějinám bombardování (spíše hypotetického) Protektorátu Čechy a Morava v roce 1940. Přednáška přerostla v neformální diskusi a byla zároveň podnětem k zamyšlení, jak velmi aktuálním se stávají témata propagandy, informování obyvatelstva, šeptandy, historického faktu i v současných dnech.

Po vypracování soutěžního zadání byl pro žáky realizován doprovodný program. Zatímco jejich vyučující v týmu kolem hlavního organizátora Miroslava Stuláka z gymnázia v Chebu vyhodnocovali výsledky soutěže, žáci si v doprovodu studentů katedry historie mohli prohlédnout areál univerzitního kampusu. Poté proběhlo vyhlášení výsledků.

Na prvních třech místech se umístila družstva z obou ústeckých gymnázií a z Gymnázia Litoměřice, která postoupila do podzimního československého finále přímo. Velmi dobré výkony předvedli rovněž žáci z Klášterce, Chomutova a Děčína, o jejichž postupu do finále rozhodne srovnání výsledků v ostatních krajích.

Po vyhlášení výsledků čekala na žáky výstava „Naši Němci“ v ústeckém muzeu a společný oběd v restauraci Na Rychtě.

„Pro mne osobně bylo velmi příjemné setkat se se skupinou pozitivně naladěných nadšených lidí – od žáků a až po jejich vyučující,“ shrnuje Josef Märc.

Ústecká univerzita gratuluje všem vítězům a přeje jim mnoho úspěchů v dalším kole. Děkuje také všem zúčastněným i těm, kteří se na akci podíleli.

Uvedená i další zúčastněná gymnázia krajského kola (Litvínov, Teplice, Žatec, Roudnice nad Labem, Česká Kamenice, Most, Louny, Dubí u Teplic, Kadaň, Varnsdorf) obdržela dary od Muzea města Ústí nad Labem, FF UJEP a nakladatelství Albatros Media. Celkem se akce v České i Slovenské republice zúčastnilo 327 družstev.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP