Jsou historicky prvními příslušníky HZS ČR, kteří toto ocenění dostali. Oceněni byli mimo jiné za zavádění moderních metod do výuky problematik Ochrany člověka za běžných rizik a za dlouhodobou spolupráci se školou. Slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo 12. prosince na Vyšší policejní a střední policejní škole ministerstva vnitra v Praze.

Hasiči pro školy jsou výukovým materiálem pro 2. stupeň základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Materiál je realizován v rozsahu 20 výukových hodin na čtyři ročníky. Jedná se o interaktivní prezentace doplněné videem, fotografiemi a grafikou, pracovní listy pro děti a metodickou příručkou pro učitele.

Celý projekt je realizován za finanční podpory Ústeckého kraje.

Lukáš Marvan