Druhý ročník akce s názvem Klimajízda spravedlivou transformací se bude konat od 20. do 29. srpna v Karlovarském a Ústeckém kraji. Kolem třiceti lidí objede na kolech desítku měst a obcí. V těch se budou setkávat s místními lidmi, starosty či odboráři a ptát se jich, jak vidí budoucnost svých krajů. Během zastávek se uskuteční série besed pro veřejnost. Cílem je ukázat, že konec uhlí není jen hrozbou, ale také příležitostí k rozkvětu. Akce má navíc sloužit k propojení místních, vzájemné inspiraci a k informování o spravedlivé transformaci. To znamená provést odklon od uhlí tak, aby byl sociálně ohleduplný a bral v potaz potřeby místních obyvatel a pracujících.

„Vyrostla jsem na Ostravsku, které odchází od uhlí posledních třicet let. Ne vždy to ale proběhlo vůči zaměstnancům férově. Teď se to může změnit. Jen je třeba naslouchat místním lidem a poslat evropské peníze tam, kde jsou potřeba, nejen velkým firmám, které jsou příčinou některých problémů,” říká Veronika Dombrovská z hnutí Limity jsme my. „Jedeme za inspirativními lidmi, kteří dlouhodobě mění náš kraj k lepšímu. Chceme ukázat, že spousta dobrých věcí se tu už děje. Odchod od uhlí navíc zajistí čistější vzduch a dá prostor novým odvětvím ekonomiky, která by v regionu mohla udržet i mladé lidi,” doplňuje Andrej Lizoň z hnutí Limity jsme my, který žije v Ústeckém kraji.

Většina evropských států se teď potýká s otázkou, jak zajistit, aby odchod od uhlí a dalších fosilních paliv proběhl spravedlivě vůči lidem, kterých se to přímo týká. EU proto vyčlenila několik tučných fondů. Zatím je totiž EU čtvrtým největším producentem emisí na světě, do roku 2050 by se měl kontinent stát uhlíkově neutrálním. To je klíčové pro zmírňování dopadů změn klimatu, které mají v Česku na svědomí extrémní výkyvy počasí, sucha a vedra.

Klimajízdu za spravedlivou transformaci pořádá hnutí Limity jsme my ve spolupráci s organizacemi z Karlovarského a Ústeckého kraje.

Veronika Dombrovská - mluvčí Klimajízdy