Návrh rozpočtu na rok 2021 počítá s investicemi ve výši 414 milionů Kč, což je o 70 milionů více než ve schváleném rozpočtu z roku 2020. Více prostředků půjde na opravu chodníků a komunikací. Po letech se dočká opravy ulice Výstupní, která je klíčovou spojkou mezi Severní Terasou a Krásným Březnem, a začne se opravovat areál bývalého rektorátu UJEP v ulici Hoření i objekt Kamenná na Střekově.

Tento rok počítá návrh rozpočtu s dokončením rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem i se stavební úpravou MŠ U plavecké haly. Nad rámec příspěvku zřizovatele podpoříme domovy seniorů a muzeum získá budovu pro nový depozitář. Zastupitelé hnutí ANO podporují také fond na pomoc zoologické zahradě ve výši 20 milionů korun ročně. Bylo pro nás velmi nepříjemné slyšet, že podle hnutí UFO nepotřebuje zoo změnu vedení, když kontrolní skupina města našla mnoho pochybení. Nechceme také opakovat chybu bývalého vedení při výběru ředitele zoologické zahrady, kdy bylo město kritizováno za netransparentní výběr. Výběrová komise je složena z odborníků a zástupců všech stran zastupitelstva, které projevily zájem.K rozvoji města nelze přistupovat jako k běžné údržbě.

Tento pohled na věc byl zásadní v rozhodování, zda pokračovat v koalici s hnutím UFO. Město potřebuje žádat o projekty a čerpat prostředky z národních i evropských dotačních titulů. Návrh rozpočtu na rok 2021 ukazuje, že koalice ANO, PRO! Ústí, ODS a Pro Zdraví a Sport takovou ambici má.

Tomáš Vlach – předseda Hnutí ANO 20211 Ústí nad Labem, náměstek primátora města Ústí nad Labem