Kontroly budou probíhat nepravidelně na zastávkách i ve vozech městské hromadné dopravy na území celého města Ústí nad Labem. Zajišťovat je budou týmy složené z revizorů, strážníků městské policie a asistentů prevence kriminality.

V praxi bude vypadat opatření tak, že na dané zastávce bude nástup do vozidla možný pouze předními dveřmi. U těch proběhne rychlá kontrola jízdních dokladů, dohlíženo bude i na to, aby si cestující při vstupu jízdenku koupili, případně si ji řádně označili. Stejná kontrola bude zajištěna i na následující zastávce, aby tato činnost byla co nejefektivnější. Kontrolní činnost týmů bude probíhat i v samotných vozech.

Nový systém kontrol začne fungovat od příštího týdne.

Statutární město Ústí nad Labem