V úterý 1. února otevírá Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem pro veřejnost nový centrální depozitář. „Naše knihovna dlouhodobě řešila problémy s nedostatkem vhodných skladových prostor pro uchovávání neustále se rozrůstajícího knihovního fondu. Externí sklady, jež jsme měli k dispozici, nebyly pro dlouhodobé skladování knih a dalších dokumentů příliš vyhovující,“ říká ředitelka knihovny Jana Linhartová a dodává, že vybudování nového centrálního depozitáře bylo nejlepším možným řešením jak pro knihovnu, tak pro její čtenáře.

Výstavba nového depozitáře, který se nachází v centru krajského města v ulici Na Schodech, stála více než 150 milionů korun. Z větší části byla tato částka financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, nemalou část prostředků však poskytl ze svého rozpočtu i zřizovatel knihovny, Ústecký kraj. Realizace projektu na výstavbu depozitáře započala v roce 2016 a byla dokončena ve druhém pololetí loňského roku, kdy si knihovna novou budovu od Ústeckého kraje převzala a začala do ní stěhovat fond ze svých externích skladů.

Největším přínosem pro knihovnu je získání nových velkokapacitních skladových prostor, jež mají optimální podmínky pro dlouhodobé uchovávání a ochranu knihovního fondu. Velkou přidanou hodnotou je i výhodné umístění depozitáře v centru města v docházkové vzdálenosti od vědecké i lidové části knihovny, které umožní zrychlení a zefektivnění objednávkového systému a napomůže tak zpřístupnění fondu čtenářům.

„Depozitář sice bude fungovat podobně jako ostatní externí sklady knihovny, tedy skrze objednávkový systém, novinkou však bude možnost získat objednané dokumenty přímo na místě, tedy na počkání. Zároveň bude možné nechat si objednávky zaslat do vědecké a lidové části nebo na kteroukoliv pobočku,“ popisuje fungování depozitáře Jana Linhartová.

V depozitáři se nachází i veřejná část, kde bude každý všední den fungovat služba, která čtenářům pomůže jak s vyřizováním požadavků, tak s orientací v novém prostoru. Kromě zmiňovaného vyzvedávání objednávek zde bude možné využívat moderní studijní místa s výhledem na dominanty města, jako je hrad Střekov nebo Větruše. Ve volném výběru tu návštěvníci najdou také širokou nabídku časopisů k prezenčnímu zapůjčení.

„S ohledem na současnou pandemickou situaci jsme se rozhodli depozitář otevřít bez jakéhokoliv slavnostního ceremoniálu. Naší prioritou je co nejdříve zpřístupnit nové prostory a služby čtenářům,“ vysvětluje ředitelka knihovny a dodává, že symbolické stříhání pásky za účasti hejtmana Ústeckého kraje a dalších významných hostů a partnerů knihovny je předběžně naplánováno na 1. březen.

Jan Černecký - oddělení komunikace SVKUL