Na stavebních úpravách se finančně podílela prostřednictvím Nadačního fondu Evy Matějkové (NFEM) společnost CS-Beton částkou 300 tisíc Kč. Vybavení rodinného pokoje a dalších několika standardních pokojů bylo pořízeno z daru ve výši 8000 EUR společnosti Henkel ČR. „Podpora Nadačního fondu Evy Matějkové má ve společnosti Krajská zdravotní nebývalý finanční rozsah. Vybavení nebo finance, které již prostřednictvím fondu, zejména na ústeckou onkologii, doputovaly, nemají za existenci naší společnosti obdoby,“ poděkoval generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala, který se společně s ředitelem zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice Alešem Chodackým zúčastnil slavnostního představení rodinného pokoje paliativní péče.  

„Rodinný pokoj paliativní péče je určen blízkým nemocného, kteří s ním chtějí trávit společné poslední chvíle jeho života. Je využíván nejčastěji pro mladé pacienty, se kterými v nemocnici zůstávají rodiče. Pokoj vznikl spojením dvou jednolůžkových pokojů s propojením na vlastní sociální zařízení. Pokud není aktuálně takto využíván, dá se opět upravit na dva samostatné jednolůžkové pokoje. Na stanici je celkem šest paliativních lůžek se snahou o zachování jednolůžkového uspořádání tak, aby bylo dosaženo maximálního komfortu pro pacienta a jeho blízké,“ uvedla Martina Chodacká, primářka ústeckého onkologického oddělení.

„Podpora přišla v čase, kdy se v ústecké Masarykově nemocnici vytváří další forma paliativní péče s nemocničním konziliárním týmem. Na našem zdravotnickém pracovišti vzniklo zároveň komplexní zázemí pro tento tým. Mobilní hospic ústecké Masarykovy nemocnice, jako další forma paliativní péče, působí v budově onkologického oddělení V Podhájí od roku 2014,“ doplnila lékařka ústeckého onkologického oddělení a vedoucí lékařka ústeckého mobilního hospice Jana Dušánková.

„Nadační fond Evy Matějkově byl primárně založen na podporu zdravotnictví. Co člověk může potřebovat více, když má zdravotní problémy, než kvalitní nemocnici s příjemným a vzdělaným personálem. Já navíc razím heslo, že každý člověk si má v životě na sebe umět vydělat. U nemocného je to většinou o tom, že mu osud nedal tuto možnost, tak mu pomozme,“ řekl závěrem Josef Matějka, předseda Správní rady NFEM a jednatel společnosti CS Beton. 

Již od vzniku Mobilního hospice v ústecké Masarykově nemocnici trvá úzká spolupráce a podpora ze strany firmy CS-Beton, s. r. o., cestou NFEM. Díky fondu získalo ústecké onkologické oddělení koupací lůžko, oxygenátor, přenosný infuzní dávkovač, příspěvek na pořízení nového vozidla a darem i služební auto Hyundai Santa Fe.

Krajská zdravotní