Přednostou Psychiatrické kliniky se stal MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., Kliniku hrudní chirurgie povede prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. Oba převzali dokumenty o ustavení kliniky, které podepsal rektor UJEP doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., a generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Mám radost z toho, že můžeme v Masarykově nemocnici otevřít další dvě kliniky, tedy společná pracoviště naší Fakulty zdravotnických studií a ústecké nemocnice. Jsem rád, že spolupráce s Krajskou zdravotní funguje na všech frontách,“ uvedl při slavnostním ustavení nových klinik rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

„Krajská zdravotní a univerzita usilují o to, aby se Masarykova nemocnice stala univerzitní nebo fakultní nemocnicí. To však dosavadní legislativa neumožňuje, proto jdeme cestou klinik. Blahopřeji členům kliniky k založení, přednostům přeji mnoho úspěchů a děkuji všem, kteří se na vzniku klinik podíleli. Vedení fakulty očekává, že členové klinik se budou více podílet vyučovacím procesu, budou s námi spolupracovat na projektech a povedou, případně budou oponovat závěrečné práce studentů,“ doplnil děkan Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

„Jsem rád, že se nám po obnovení psychiatrického oddělení v mostecké nemocnici podařilo založit také psychiatrickou kliniku. Předpokládám, že to bude jistým magnetem pro mladé lékaře, díky kterým se dnes psychiatrie posouvá novým směrem. Stejně tak mě těší i založení kliniky hrudní chirurgie. Tento obor získal díky rozvoji robotické medicíny úplně nový rozměr, možná tak bude lákadlem i pro interní obory, jako je pneumologie,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Dnes je to historicky poprvé, kdy zakládáme dvě kliniky najednou. Děkuji kolegům za to, že do toho šli a vedení Krajské zdravotní za maximální podporu,“ dodal ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Aleš Chodacki.

close Poděkujte hasičům info Zdroj: Grafik redakce zoom_in Poděkujte hasičům

„Do současnosti jsme měli v KZ dvě psychiatrická oddělení – v Ústí nad Labem a Mostě. Obě pracoviště budou fungovat i nadále a budou úzce spolupracovat. Koncept psychiatrie v současné době není o zavírání pacientů do uzavřených kobek nebo obrovských areálů, je to o návratu péče do komunity pacienta. Výsledkem by mělo být, že pacient může opět žít plnohodnotný život a fungovat. Ukazuje se, že neuropsychiatrické poruchy jsou nejnákladnější jak na léčbu, tak na nepřímé náklady, proto teď musíme hodně investovat, aby se nám to začalo v dlouhodobém horizontu vracet,“ uvedl primář Psychiatrického oddělení nemocnice Most a nový přednosta Psychiatrické kliniky MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

„Historie hrudních operací a hrudní chirurgie v Ústí nad Labem začala na začátku 20. století, kdy zde vzniklo plicní sanatorium. Dnes se jedná o druhé až třetí největší pracoviště hrudní chirurgie v republice a já jsem rád, že mohu být u vzniku nové kliniky,“ uvedl při prezentaci pracoviště nový přednosta Kliniky hrudní chirurgie prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.  

Krajskou zdravotní, a.s.