V pátek 17. 5. se do ústecké ZŠ SNP 6 sjeli vybraní nadaní žáci ze ZŠ Chomutovská 1683 v Kadani, ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří a ZŠ Přemyslovců v Lounech, v těchto školách jsou zřízena centra pro nadané žáky. Organizátory potěšilo, že se slavnostního zahájení a úvodního slova ke všem účastníkům ujal kromě ředitele školy Mgr. Zdeňka Lutovského a jeho zástupkyně Mgr. Lenky Podrábské, také radní města Ústí nad Labem Ing. Bohumil Ježek. Badatelský víkend začali žáci prezentací v angličtině, na základě které pak odpovídali na otázky a na šesti stanovištích plnili úkoly, vše samozřejmě v angličtině. Velký úspěch u žáků mělo např. stanoviště, kde museli žáci připravit pokrm podle anglického receptu, aby to nebylo tak jednoduché, text receptu byl sepsán formou přesmyčky.

Jahody jak z pohádky. Tak vypadají a chutnají jahody ze Svádova na Ústecku, které si můžete koupit v na trhu v Ústí nad Labem nebo přímo ve Svádově.
Svádovské jahody jsou i letos jak z pohádky. Na poli je ale zpola spálily mrazy

S velkým nadšením žáci přivítali další aktivitu – chemické pokusy. Některé pokusy předvedly paní učitelky hostitelské ZŠ SNP 6, do většiny se ale pustili žáci sami. Po večeři žáci sestavovali robotické stavebnice Mindstorms, na kterých si vyzkoušeli složitější programování v anglickém jazyce, následně uspořádali závody robotických vozítek. Poslední páteční aktivitou, která se uskutečnila již za tmy ve třídě, bylo planetárium promítané na strop třídy a povídání o hvězdách a vesmíru. Na sobotní dopoledne byly pro žáky připraveny další aktivity, do kterých se s chutí a energií pustili po snídani. Po celé škole hledali schované QR kódy, pod nimiž se ukrývaly informace o jednotlivých místech nebo historických stavbách v Ústí nad Labem.

Z muzikální akce.
Fondyfest v Koštově propršel, ale diváci na něm moc rádi zůstali

Po získání všech QR kódů se jim podařilo vyluštit křížovku a odpovědět správně na všechny připravené otázky. Poslední aktivitou pro žáky byla krátká prezentace o Ústí nad Labem od Mgr. Naděždy Pažoutové, která působí jako pedagog v Muzeu Ústí nad Labem a je zároveň spisovatelkou (např. kniha pro děti Vilma běží o život). Žákům poutavě přiblížila archeologické nálezy v Ústí nad Labem, ale také povyprávěla o trase mamutů. Zakončení celé akce se ujal prorektor pro projekty ESIF z UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., který představil fungování univerzity a snažil se žáky namotivovat k dalšímu studiu. Na úplný závěr byli žáci obdarováni upomínkovými předměty, které pro tuto příležitost věnovalo oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem. Žáci získali během dvou dnů nejen řadu nových znalostí a dovedností z různých oborů, ale také nové přátele. Setkání bylo mimo jiné také pro všechny zúčastněné důkazem, že naučit se něco nového lze i zábavně. Těšíme se na další setkání nadaných žáků a všech dalších aktivit, kterých se bude naše škola v budoucnu účastnit.

Monika Jurková

Memoriál Bedřišky Kulhavé.
Mládí vyšperkovalo Memoriál Bedřišky Kulhavé, vzpomínali všichni