Zajištěna byla také jejich následná pravidelná údržba a zalévání.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov