Na školení řidičů MHD chodí s paní ředitelkou TyfloCentra zástupci z řad osob zrakově postižených, kteří vyprávějí o své praxi a zkušenostech, které mají spojené nejen s cestováním MHD, ale i orientací ve městě, na nákupech nebo při vyřizování záležitostí po úřadech.

Popisují řidičům, co je pro ně důležité jako vodící bod, podle čeho se orientují nebo i o lhostejnosti okolí při položení otázky, jaká linka právě přijela. Řidiči zase předávají své poznatky z provozu, kudy je nejlepší, aby zrakově postižení nastupovali do vozidla, aby je mohli případně ve vozidle namátkově kontrolovat ve zpětném zrcátku nebo na kamerách.

V rámci školení bylo položeno a zodpovězeno mnoho dotazů. Řidiče zajímalo, jak by mohli cestování v MHD zrakově postižením ulehčit nebo jak jim pomoci, protože ne všichni ostatní spolucestující jsou ohleduplní a mnoho z nich má problém s vodící psy. Společně si tak řekli nejzásadnější pravidla pomoci nevidomému, jak komunikovat při nástupu i výstupu v zastávkách MHD, ale i mimo ně.

Velice zajímavá byla ukázka dálkového ovládání, které zrakově postiženým přenáší zvukové informace o lince a směru vozidla MHD. V rámci školení si mohli řidiči za pomoci brýlových pomůcek vyzkoušet různé stupně zrakového postižení a spolu se slepeckou holí i pohyb po budově, venku, ale především nástup do vozidla MHD a posazení na sedačku.

Školení je přínosné nejen pro řidiče MHD, ale také pro osoby se zrakovým postižením. Letošního školení se zúčastnilo 450 řidičů dopravního podniku.

Jana Dvořáková - tisková mluvčí Dopravního podniku města Ústí nad Labem