„Národní ceny představují ideální možnost srovnání organizací mezi sebou a prostřednictvím mezinárodně uznávaného hodnocení nejen zlepšovat firemní kulturu, ale také do řízení začlenit osvědčené přístupy týkající se kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Hodnocení firmám napoví, zda jsou na správné cestě, jak si stojí v českém konkurenčním prostředí či zda mají potenciál ke zlepšení dalšímu rozvoji.” Oficiální vyhlášení doplnilo již získanou certifikaci Společensky odpovědná organizace III. stupně. „Díky patří celému kolektivu zaměstnanců, kteří vnímají společenskou odpovědnost jako DNA celé firmy,“ říká Jan Chovanec a jak dodává, je to pro Malfini nejen významné ocenění, ale především obrovský závazek posunout se dál. Prestiž uznání dokládají i firmy, kterých je Malfini součástí: 1. místo v kategorie Byznys (výroba a služby) ovládl Vodafone Czech Republic a.s., na 3. skončil Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r .o.

Národní ceny kvality se každoročně udělují ve více než 80 zemích světa podle mezinárodních schémat uznávání EFQM. Do letošního, v pořadí již 21. ročníku Národní ceny ČR se přihlásilo celkem 58 organizací, uděleno bylo 20 cen, z toho sedm zlatých, šest stříbrných, čtyři bronzové a vyhlášeni byli tři absolutní vítězové.

Marie Logrová, Malfini