Na začátku měsíce proběhla nová netradiční akce „Srdíčkový den“. Paní učitelky připravily pro děti spoustu zajímavých činností a aktivit, díky nimž si děti připomněly a hlavně uvědomily, co je to láska, přátelství a úcta k rodičům a jak jsou tyto hodnoty v životě důležité. Lásku ovšem nemusíme cítit jen k člověku. Velmi důležitá je i láska a úcta k zemi a k přírodě, která nás obklopuje. Proto jsme se zapojili do projektu „Kampaň obyčejného hrdinství“.

Společně s dětmi a rodiči jsme plnili různé výzvy, pro zlepšení životního prostředí, a to například výměnou igelitové tašky za tašku látkovou ve výzvě ,,Udělej něco pro ostatní“. Druhou zvolenou výzvou ,,Buď venku!“ jsme vytvořili „Pomněnkové srdce“ z donesených přírodnin.

Na začátku byla zmíněna kromě lásky a přátelství též obětavost. Tuto vlastnost projevili v této nelehké a těžké době hlavně naši zdravotníci. Jako poděkování za péči o nemocné, děti vytvořily doma s rodiči a v mateřské škole obrázky, které byly předány na JIP infekčního oddělení Bukovského sanatoria a do atria Masarykovy nemocnice. Další obrázky byly umístěny v autobuse MHD č.5, kde dělají radost cestujícím. Začátkem dalšího měsíce oslavíme Den dětí, kdy si děti zasoutěží a domů si odnesou krásné zážitky a plný kornout odměn. Školní rok se blíží ke konci a nás čeká rozloučení s našimi nejstaršími dětmi, na které se všichni už moc těšíme.

MŠ Pomněnka Ústí nad Labem