Zakoupil pozemky na svazích Mariánské skály a založil zde ptačí park, první ve střední Evropě. Primárním cílem bylo vybudovat areál určený milovaným opeřencům, k čemuž připojil i cílenou osvětu k ochraně přírody. Stálo ho to nemalé úsilí, ale výsledek stál rozhodně za to a sláva Lumpeparku se rozšířila daleko za hranice.

Je potěšující, že zoologická zahrada, která má své základy právě v Lumpeparku, navazuje na tuto tradici, snaží se ji oživit a přiblížit veřejnosti. Proto vznikl projekt podpořený Evropskou unií s názvem Poklad jménem Lumpe Park – přeshraniční propagace hodnot odkazu průkopníka ochrany přírody.

Partnery projektu se staly podpůrná organizace drážďanské zoo ZooFreunde Dresden e.V., Muzeum města Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem. Cílem bylo nalézt skutečné poklady, i když ne v podobě truhly s penězi, podrobně zmapovat vše, co se z původního parku dochovalo, posoudit, co stojí za záchranu a obnovení, zdigitalizovat všechny zjištěné materiály a zpřístupnit je veřejnosti.

Prvotní práci provedli pracovníci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty UJEP, na kterou navázali odborníci Muzea města Ústí nad Labem, a to v několika oblastech – historie, geologie, botaniky a ornitologie. Ještě nikdy nebyl areál původního Lumpeparku podroben tak důkladnému průzkumu jako v tomto případě. Ukázalo se, že pozůstatky Lumpeparku představují unikát nejen v celorepublikovém, ale i evropském měřítku.

Projektový tým připravil v návaznosti na to dvě tiskoviny. Informační leták a mapku upozorňující na nejzajímavější místa původního Lumpeparku. Návštěvníci, kteří do konce října dorazí do zoologické zahrady, obě tiskoviny obdrží u pokladny a mohou s jejich pomocí pátrat nejen po „pokladech“, které se v areálu dochovaly, ale i po těch, které se zdají býti ztraceny. To ale není vše. Mohou se zapojit i do ankety a zamyslet se nad otázkou: Co by asi při dnešních možnostech a nekonečných pramenech informací pan Lumpe do svého parku začlenil dnes? Mohou ji dokonce doplnit o své přání, co by do obnoveného parku dolnili oni. Anketa bude zajímavou inspirací a vodítkem, které si zoo může zařadit na seznam úkolů při případné obnově Lumpeparku. Po skončení Měsíce Heinricha Lumpeho budou nejzajímavější nápady a názory zveřejněny na webu zoo.

Pokud vás ojedinělá historie zoo zajímá a chcete se o výsledcích unikátního pátrání dozvědět více, sledujte webové stránky zoo (záložka „LUMPEPARK“), kde budeme tyto informace postupně zveřejňovat.

Zoo Ústí nad Labem