Pozvání přijala také děkanka Filozofické fakulty J. E. Purkyně Michaela Hrubá. Přítomna byla řada pracovníků magistrátu města Ústí nad Labem a zástupce Římskokatolické farnosti – arciděkanství Ústí nad Labem. Dále byli přítomni za ústecké městské obvody starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský a za kulturní komisi Rady města Ústí nad Labem Zdeněk Kymlička.

Téma kulatého stolu k ochraně památek se zaměřilo na možnosti využití dotačních titulů Ústeckého kraje, které představil vedoucí odboru kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje Martin Kohl. Současně byly popsány možnosti užší spolupráce s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, který nabízí služby a podporu v oblasti památkové ochrany. Ředitel muzea Václav Houfek seznámil přítomné s aktivitami ústeckého muzea v oblasti péči o památky a kulturní dědictví, zmínil například projekty záchrany historických hrobek nebo záměry jako je projekt zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzatí Panny Marie v Ústí nad Labem. Výsledkem setkání byla nejen vzájemná výměna informací a zkušeností, ale také návrhy, jak do budoucna upravit dotační podmínky Ústeckého kraje.

Muzeum města Ústí nad Labem