Setkání se uskutečnilo v rámci projektu prevence kriminality s názvem „MP dětem“. Cílem tohoto projektu je formou přednášek a besed zvyšovat právní vědomí dětí. Strážníci s dětmi probírají srozumitelnou formou základní pojmy z oblasti trestního a přestupkového práva. Vysvětlují jim pojmy, co je trest, sankce, postavení mladistvých v rámci různých šetření a co je právní odpovědnost.

V tomto výukovém programu se strážník preventista zaměřuje na to, aby děti správně pochopily skutkové podstaty přestupků a trestných činů. Neklade se důraz na rozdíl mezi trestným činem a přestupkem, ale spíše na negativní následky takového jednání. Témata jsou záškoláctví, šikana, sexuální zneužívání, finanční gramotnost a jiné nežádoucí jevy, se kterými by se děti mohly setkat.

Koncert Aleš Brichta v Opeře v ústeckém divadle.
Ústí se těší na Aleše Brichtu. Zahraje v divadle se symfonickým orchestrem