UJEP obdržela ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) ze strany Evropské komise již před dvěma lety, konkrétně 3. června 2019. Dne 31. července 2021 se mohla těšit z jeho obhájení, když získala od Evropské komise pozitivní hodnocení o udržení tohoto významného ocenění do července roku 2024.

„Toto oceněním reflektuje naši snahu kontinuálně zlepšovat pracovní podmínky pro naše výzkumné pracovníky a zaměstnance. Těší mě, že jejich úroveň dosahuje evropského standardu. Vnímám ho jako vizitku, že pracovní adresa UJEP je kvalitní a atraktivní,“ říká k zopakovanému úspěchu univerzity rektor doc. Martin Balej.

Držitelstvím ocenění HR Award je UJEP zároveň součástí rodiny takřka 1 300 výzkumných organizací napříč celou Evropou. Jejími staršími sourozenci jsou takové „kapacity“ jako např. univerzity v Cambridge či v Oxfordu.

UJEP naplňuje parametry pro držitelství HR Award při procesu implementace Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R- Human Resources Strategy for Researchers). V první dvouleté implementační fázi realizovala první Akční plán UJEP 2019–2020.

„Letos v červnu jsme Evropské komisi zaslali sebeevaluační zprávu včetně související dokumentace o implementaci HRS4R na UJEP. Následovalo interní hodnocení ze strany Evropské komise, při kterém tři komisaři posuzovali dosavadní průběh tohoto procesu u nás. Mám velkou radost, že jsme opět obstáli,“ popisuje průběh hodnocení dr. Jaroslav Zukerstein, prorektor pro rozvoj a kvalitu. 

Společně s obhájením držitelství HR Award obdržela UJEP také souhlasné stanovisko s implementací navrženého Akčního plánu UJEP pro roky 2021–2023, který již začala naplňovat.

Co ocenění HR Award znamená? Pro výzkumné pracovníky je držitelství HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení, rozvoj profesního růstu či vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na UJEP.

Pro organizaci představuje logo HR Award mezinárodní atraktivitu a viditelnost, propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací, zvýšení její atraktivity při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí či zvýhodnění při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu (Technologická agentura, Horizon 2020 atd.)

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP