Již několik let se na Severní Terase pojí k 1. prosinci tradice rozsvícení vánočních stromů. V závislosti na vládních opatřeních nebylo možné tuto akci uskutečnit v plném rozsahu. Proto jsme chtěli, alespoň touto formou, nadcházející vánoční čas přivítat a připomenout si, že úsměv a vzájemná ohleduplnost nic nestojí.

Před úřadem mohli náhodně kolemjdoucí pozdravit Panenku Marii s Josefem sedící v živém Betlému. Děti za básničku od Mikuláše, ve kterém nikdo nepoznával starostu Jaroslava Šimanovského, dostávaly malé dárečky.

Jak tradice velí, odbitím 17. hodiny nebe nad Severní Terasou ozářily ohňostroje na počest rozsvícení čtyř vánočních stromů v našem obvodu.

Jitka Jelínková - kancelář tajemníka ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa