Dva žáci sedmého ročníku ZŠ Palachova a student prvního ročníku SŠZ poskytli první pomoc seniorovi, který se zranil při odklízení sněhu. Chlapci muže začali okamžitě resuscitovat a s resuscitací pokračovali až do příjezdu záchranářů.

„Všem vám patří ohromný dík, zachovali jste se jako opravdoví zachránci. Jste vzorem nejen pro vaše vrstevníky, ale pro celou společnost,“ poděkoval primátor mladíkům za jejich skutek.

Dárky a poděkování zachráncům předali i zástupci obvodu Střekov – místostarostka Aleša Kymličková a místostarosta Pavel Peterka.

Romana Macová – tisková mluvčí magistrátu města Ústí nad Labem