Svět živých a mrtvých spolu bezpochyby souvisí, ale v našem kulturním prostředí byl vždy symbolicky a také reálně oddělen. Moderní doba přinesla odtabuizování celé řady témat, mezi které smrt rozhodně patří. Vynořuje se tu ale stále se opakující otázka Maxe Webera, zda neztratil náš svět něco ze starého kouzla? Je nutné mít na první pohled vše zřetelné, vše prozkoumané a zůstává nám skutečně prostor pro věci mezi nebem a zemí, pro metafyziku?

Není pochyb o tom, že si máme své mrtvé připomínat, a to i ve veřejném prostoru. S čím se však s autory expozice pod širým nebem neshoduji, je způsob takovéto vzpomínky. Tradiční společnost měla potřebu připomínat významné osobnosti a jejich skutky formou různých vyobrazení a sochařských ztvárnění.

Marxistické paradigma přineslo komemoraci masového společnosti, kde důležitou roli hráli lidé ztvárnění při své každodenní práci, která přispívala k rozvoji lidstva. Obě myšlenkové tradice spojovalo veřejné připomínání zemřelých, kteří přišli o život během epidemií, válečných konfliktů či jiných násilností.

Z nastíněného historického rámce se však expozice pod širým nebem vystupuje s cílem, o kterém se lze pouze dohadovat. Místo aby byla připomínána bohatá kultura českých Němců, z jejich řad vzešly osobnosti celosvětového významu, tak překračujeme onu symbolickou hranici mezi životem a smrtí, abychom mohli šokovat dnešního člověka. Místo abychom ve veřejného prostoru ukázali, že německé obyvatelstvo nelze spojovat s pouze nacistickou epizodou českých dějin, tak narušujeme klid „našich“ mrtvých.

Snaha upozornit na špatný stav německých hřbitovů by neměla pošlapávat cíl, který si klade celá výstava. Tímto cílem by mělo být porozumění, pochopení a smíření se s vlastní minulostí a s historií lidí, kteří zde žili. Vyvolávání rozporuplných emocí může být pouze kontraproduktivní. 

Jak to bude s ulicí Brněnská?

Důležitá dopravní tepna bude přibližně měsíc neprůjezdná v době letních prázdnin, kdy naštěstí doprava ve městě není tak frekventovaná jako na podzim. Pokud někdo chce zahájit vážně míněnou diskuzi o omezení průjezdu centrem města, tak na základě dopravní studie v době většího provozu automobilů. Ústí nad Labem je vstřícné řidičům a na rozdíl od jiných krajských měst nabízí ve středu města široké množství parkování na ulici nebo v parkovacích domech. Nicméně průjezd centra je už nyní komplikovaný zejména v pracovních dnech a možnost trvalého uzavření ulice Brněnská by nepřispěla ke zlepšení dopravní situace.

Tomáš Vlach (ANO 2011), náměstek primátora města Ústí nad Labem