Jednotlivé exkurze během dne otevřených dveří proběhnou vždy podle za řadu let osvědčeného scénáře. Nejdříve se zájemci seznámí s historií vodní elektrárny Střekov, a to jak prostřednictvím průvodců, tak i fotografií rozvěšených ve vstupní chodbě velína, odkud lze podle potřeby celou elektrárnu ovládat. „Následně zavítáme do strojovny s průřezovým pohledem do jednotlivých poschodí každého ze tří soustrojí. Ve venkovním areálu pak budou k vidění například stroj na čištění jemných česlic nebo venkovní rozvodna, z níž je po transformaci vyváděn výkon do distribuční sítě,“ přibližuje průběh exkurze předák ze střekovské elektrárny Milan Machata.

Jak dodal, poprvé se dveře veřejnosti otevřou v 10 hodin. Následná prohlídka s odborným výkladem a prostorem na případné dotazy trvá zhruba půl hodiny. Další vstupy elektrárny jsou tak naplánovány vždy v půl a celou hodinu s tím, že poslední exkurze se uskuteční od 15.30 hodin. Ti co budou zrovna čekat na hrázi si tak mezitím mohou prohlédnout rybí přechod provozovaný Povodím Labe.

Radovánky MŠ Pomněnka v Ústí nad Labem.
Děti z Mateřské školy Pomněnka si užívaly nejen zimní radovánky

Skupina ČEZ provozuje na řece Labi sedm vodních elektráren. VE Střekov je přitom se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami s celkovým instalovaným výkonem 19,5 MW největší a zároveň na území ČR i poslední v řadě. Ročně dodá do sítě tolik elektřiny, kolik by stačilo k pokrytí spotřeby domácností většího města.  Například v loňském roce činila její výroba bezemisní ekologické energie 90 035 MWh, což by na rok stačilo pro 25 724 domácností. (Budeme-li brát v potaz, že průměrná domácnost spotřebuje ročně 3,5 MWh elektrické energie.)

Další fungování Střekova v éře decentralizované a dekarbonizované energetiky si vyžádá investice do zvýšení spolehlivosti a účinnosti všech tří soustrojí. Většina jejich hlavních prvků bude při modernizacích vyměněna. Týká se to turbíny a její regulace, rotoru a statoru generátoru, ovládací hydrauliky nebo řídicího systému. „Počítáme se zvýšením výkonu elektrárny i zvýšením účinnosti až o deset procent. Ekologičtěji fungující střekovská elektrárna tak bude k výrobě stejného množství elektřiny potřebovat o miliony kubíků vody méně,“ vysvětluje přínos modernizace ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko s tím, že v případě všech tří střekovských soustrojí bude jejich postupná komplexní modernizace podobná těm, kterými prošly nebo procházejí velké vodní elektrárny ČEZ na Vltavě.

Vít Rakušan v Ústí nad Labem
VIDEO, FOTO: Rakušan debatoval v Ústí. Na Terase čelil otázkám na válku i Mojžíř

VE Střekov je součástí Masarykova zdymadla. Společně coby technická památka tvoří předposlední umělou přehradu na Labi před vyústěním řeky do Severního moře, přičemž vytvářejí jezero o délce 19,5 km a zadržují 16 milionů kubíků vody. Elektrárna  zahájila svůj provoz v roce 1936, téměř souběžně s konstrukčně podobným vodním dílem Vrané nad Vltavou. Instalovaný výkon elektrárny činí 19,5 MW a bezemisní energii z vody tu vyrábí trojice vertikálních Kaplanových turbín. Ročně dodá do sítě tolik elektřiny, kolik by stačilo k pokrytí spotřeby asi 25 - 27 tisíc domácností (výroba je odvislá od stavu výšky vodní hladiny v průběhu roku), tedy například měst Litvínova nebo Litoměřic. Vedle dodávky elektrické energie zajišťuje přehrada také potřebnou hloubku řeky a vyhovující podmínky pro lodní dopravu. Díky rybímu přechodu umožňuje rovněž bezpečnou migraci ryb. Jak zdymadlo, tak i rybí přechod spravuje Povodí Labe.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy