Jedná se o roční projekt, který s katedrou politologie Filozofické fakulty UJEP realizuje Technická univerzita v Chemnitz, Euroregion Krušnohoří v Mostě a Kompetenční centrum v Aue. V rámci projektu proběhne šest workshopů na obou spolupracujících univerzitách a v plánu je i výuka na základních školách na území Euroregionu Krušnohoří.

„Jsme za tuto kooperaci moc rádi. Chemnitz a Ústí jsou partnerská města a myslím, že je třeba tyto vazby prohloubit také o oblast občanského vzdělávání, která je pro obě města velmi potřebná, “ vysvětluje doc. Lukáš Novotný z katedry politologie FF UJEP. „Naší spoluprací chceme vyvolat o toto dosud poněkud opomíjené téma větší zájem,“ pokračuje Novotný. Občanské vzdělávání je na severu Čech podle něj dosud nejen opomíjené, ale především velmi podceňované, a právě katedra politologie FF UJEP se snaží toto bílé místo zacelit.

Smyslem již druhého víkendového workshopu, který se uskutečnil ve dnech 6.–8. 5. 2022, bylo předat si informace, jaká je schopnost státu, ale i například škol a médií, se dezinformacím bránit. „Čeští a němečtí studenti si vyměňovali své poznatky a zkušenosti s chybnými, mylnými či falešnými zprávami. Zároveň si vysvětlovali také strategie, na jejichž základě se snaží rozpoznávat důvěryhodnost informací,“ popisuje obsah a zaměření ústeckého workshopu Stefan Garstezki, profesor Filozofické fakulty TU Chemnitz z Institutu evropských studí. „Dovolím si tvrdit, že mezi Čechy a Němci jde skutečně o jedinečný projekt, jehož síla je v tom, že dochází k této zajímavé výměně informací,“ dodává Garstetzki.

Akci spolupřipravovali také studenti FF UJEP. Jeden z nich, Jan Švestka, který moderoval pracovní skupiny, k problému různých fake news a hoax podotýká: „Pro hlubší pochopení příčin působení dezinformací je potřeba si uvědomit, co vše, od fungování médií až po zažité vzorce myšlení, je formuje. Spolu s kolegy ze studia politologie a Politologického spolku FF UJEP jsme pracovní skupiny pro studenty z Chemnitz zaměřili na tyto interdisciplinární aspekty a také vytvořili prostor pro kreativní tvorbu podpůrných materiálů mediální výchovy pro učitele základních a středních škol.“ Podle Švestky jsou výsledky této studentské práce slibné. „Takže věřím, že se časem podaří tyto materiály skutečně nabídnout přímo učitelům nebo je použít v námi vedených workshopech. Těšíme se na další spolupráci a návštěvu v Chemnitz," dodává Švestka.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu spolupráce – Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 a jeho cílem je posilovat občanské vzdělávání v česko-saském pohraničí.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP