V červené aule se akce zúčastnilo více než 130 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků. Konference se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera.

Odborný program uvedla přednáška „Tekutinový management“ předního českého odborníka prof. MUDr. Martina Matějoviče, přednosty I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Dalšími tématy byly „Postavení gliflozinů nejen v moderní diabetologii“, „Desatero racionální ATB léčby“ a „Novinky v terapii srdečního selhání“, přednášejícími byli lékaři Interního oddělení, Infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice a Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Druhý blok přednášek patřil specialistům z pracovišť v ústecké nemocnici – Gastroenterologického oddělení, Oddělení klinické hematologie, Oddělení klinické imunologie a alergologie, a také Nefrologicko-dialyzačního oddělení Nemocnice Teplice, o.z. Lékaři se v něm věnovali tématům „Parenterální výživa“, „Mnohočetný myelom“, „Diagnostika a management lékových alergií“ a „Rychle progredující glomerulonefritidy“.

„Internistická konference má tradičně závěrečný blok věnovaný kazuistikám, tedy popisu a výkladu konkrétních případů. Letos obsahoval devět vystoupení kolegů ze čtyř nemocnic Krajské zdravotní, a.s. V rámci konference proběhla soutěž o nejlepší kazuistiku, která byla oceněna částkou 5 000 korun. Její vítězkou se stala MUDr. Monika Bayerová z Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice s případem Fabryho choroby.

Velmi mě potěšilo zastoupení specialistů spolupracujících oborů a primářů těchto oddělení na Internistickém dni Ústeckého kraje, a cenné, kvalitní přednášky, které si kolegové připravili. Z rostoucího zájmu o konferenci mám radost,“ uvedl v souvislosti s hodnocením letošního ročníku MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, jenž byl odborným garantem akce.

Interní oddělení ústecké Masarykovy nemocnice pokrývá svou diagnostickou a léčebnou činností celou oblast interny. Dlouhodobě je oddělení zaměřeno na nemocné s metabolickými onemocněními, zvláště pak na diabetes mellitus a jeho komplikace. S nadregionální působností pracuje diabetologické centrum a také osteologické centrum s denzitometrií a revmatologie. Oddělení zajišťuje lůžkovou péči i o pro pacienty nefrologické a hematologické, úzce spolupracuje se všemi odděleními nemocnice, zvláště s kardiologickou klinikou, gastroenterologickým a plicním oddělením. V ambulantní činnosti pokrývá oblast diabetologie, revmatologie, endokrinologie, klinické imunologie a všeobecné interny.

Krajská zdravotní, a.s.