Ve středu 22. května se v Knihovně Ústeckého kraje uskutečnil první ročník regionální Konference Drsné knihovny současnosti. „Inspirací pro realizaci akce byla největší tuzemská knihovnická konference Knihovny současnosti. Na rozdíl od celorepublikových Knihoven současnosti byla naše konference zaměřena na aktivity knihoven z regionu SKIP – Drsný Sever. Chtěli jsme dát malým i velkým knihovnám v Ústeckém kraji možnost sdílet know-how, pochlubit se inovativními projekty a něčemu novému se přiučit,“ říká ke konferenci v krajské knihovně její ředitelka Jana Linhartová.

Celodenní konference probíhala pod moderátorskou taktovkou ředitelky Odboru komunikace Národní knihovny ČR, Martiny Košanové. Účastníci měli možnost rozšířit si obzory v oblasti vícezdrojového financování a fundraisingu nebo se dozvědět, jakým způsobem komunikovat s uživateli s postižením sluchu. Velký prostor byl pak na konferenci věnován sdílení příkladů dobré praxe a prezentaci aktivit malých obecních knihoven z různých částí Ústeckého kraje.

Vyvrcholením celé konference bylo představení betaverze mobilní aplikace Bestiář, na jejímž vývoji pracuje Knihovna Ústeckého kraje ve spolupráci s neziskovou organizací PEC z. ú. „K vývoji aplikace nás inspirovala kniha Bájná knihovna, která představuje bájné bytosti z pověstí Ústeckého kraje. Bestiář by měl propojit reálný svět s virtuálním světem plným strašidel a bestií, které bude možné lovit napříč celým naším regionem,“ vysvětluje Jana Černá Válková, která je jednou z autorek vyvíjené aplikace.

První zkušební lov se uskutečnil přímo na Konferenci Drsné knihovny současnosti, kde byly před očima účastníků uloveny hned čtyři bájné bytosti. Po úspěšném lovu hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller aplikaci slavnostně pokřtil a popřál jejím autorům mnoho zdaru při dalším vývoji. Dle jeho slov se jedná o inovativní projekt, který bude přinášet nejen zábavu, ale i vzdělání pro všechny věkové skupiny.

Prvního ročníku Konference Drsné knihovny současnosti se zúčastnilo bezmála 90 zástupců knihoven a dalších kulturních a vzdělávacích organizací. Celou akci mohla Knihovna Ústeckého kraje realizovat především díky podpoře zřizovatele.

„Je mi ctí, že jsem mohl podpořit Konferenci Drsné knihovny současnosti, která představuje jedinečnou příležitost pro odborníky z celého regionu sdílet své zkušenosti a inovativní přístupy k rozvoji knihoven. Ústecký kraj se dlouhodobě zaměřuje na podporu vzdělávání a kultury a tato konference je dalším krokem k posílení naší kulturní infrastruktury,“ říká Jan Schiller, který nad konferencí převzal záštitu.

Jan Černecký, mluvčí Knihovny Ústeckého kraje