Tématem jeho prezentace a následné diskuze bude integrace Ukrajinců do české společnosti od vypuknutí ruské agrese. "Naše výzkumy ukazují, že ve vzdělávání dětí uprchlíků byl dosud problém s účastí v MŠ a středních školách, intenzitou výuky češtiny a zapojení do volnočasových aktivit. V bydlení byla zásadní role bytů poskytnutých českými domácnostmi, jejichž podpora musí vydržet“, vysvětluje výsledky svých výzkumů Prokop, který je též členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). „Pokud se zaměříme na pracovní aktivity Ukrajinců v ČR, tak sledujeme, že většina uprchlíků pracuje pod svojí kvalifikací, což prodlužuje jejich závislost na podpoře. Uprchlíci mají také často problémy v duševním zdraví", popisuje sociolog.

Řecko v podání cestovatele Ervína Dostálka.
Kláštery v Řecku jako z pohádky. Poznejte pokoru a nicotnost lidského bytí

„Jsme moc rádi za to, že se naši studenti mohou seznámit s tím, jaké problémy existují s integrací Ukrajinců do naší společnosti. Právě výzkumy Daniela Prokopa ukazují, že například řada z nich má v Česku problém se dostat lékaři, panuje mezi nimi nízká informovanost o tom, jak funguje naše společnost a potýkají se s jazykovou bariérou“, komentuje nadcházející akci Lukáš Novotný, člen katedry politologie FF UJEP. Právě na její půdě se akce uskuteční.

„Tato přednáška a diskuze se konají v rámci našich vzdělávacích aktivit, které pořádáme v rámci společného projektu společně s Technickou univerzitou v Chemnitz. Pozvali jsme také socioložku Tetyanu Panchenkovou, která pracuje na prestižním Leibnitzově institutu v Mnichově. Ta nás seznámí s problémy v integraci Ukrajinců v Německu“, dodává Pavel Maškarinec, proděkan FF UJEP a vedouví katedry politologie FF UJEP.

Bára Zmeková bude hostem kapely Dunaj při koncertu v Ústí nad Labem.
Bára Zmeková nadchla Womex, vydává CD a je hostem Dunaje v Ústí nad Labem

Přednáška proběhne ve středu 23. listopadu od 11 hod. na Filozofické fakultě UJEP (Pasteurova 11, budova A, místnost 219), je veřejná a uskuteční se v rámci projektu "Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost", který je financován z programu EU Interreg VA Česká republika a Svobodný stát Sasko. Partnery projektu jsou krom obou univerzit také Euroregion Krušnohoří se sídlem v Mostě a Kompetenční centrum Aue v Sasku.

Lukáš Novotný