Slavnostní otevření DigiLabu proběhlo v budově Centra materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH) na FSI UJEP za účasti reprezentantů hlavních partnerů projektu radní Ústeckého kraje Ivy Dvořákové, děkana Fakulty strojního inženýrství UJEP Jaromíra Caise a ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK) Martina Maty.

„DigiLabem chceme veřejnosti, studentům i firmám nabídnout profesionální otevřené pracoviště, kde si za pomoci expertů z fakulty strojního inženýrství osahají moderní technologie 3D tisku, virtuální reality, konstrukčního softwaru, ale i základního strojařského a elektronického vybavení, které jim pomůže vizualizovat a zhmotnit jejich inovativní nápady. Naším cílem je jak povzbudit kreativitu a zpopularizovat technologie, tak pomoci s byznysovou stránkou jejich nápadů,“ vysvětluje smysl sdílené digitální dílny Martin Mata, ředitel ICUK, které projekt DigiLab iniciovalo.

„Moderní technologie dostupné veřejnosti, jejich popularizace a zvyšování zájmu o technické vzdělávání jsou klíčovými aspekty při transformaci regionu. Podobná otevřená dílna s moderními technologiemi v regionu dosud chyběla. Chceme jít ale dále. Na DigiLabu si koncept sdílené infrastruktury vyzkoušíme pro rozsáhlejší Laboratoř robotiky a testování, kterou chystáme v rámci projektu Transformačního centra Ústeckého kraje,“ doplňuje radní Ústeckého kraje pro oblast přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková.

„Technika, technologie, strojní inženýrství jsou parádní věci. Velmi vítáme jakoukoliv inciativu, která vede k popularizaci našeho oboru. Věřím, že DigiLab povzbudí zájem o technické vzdělávání u mladých lidí, ale nejen u nich. Skvělé také je, že půjde o další příležitost jak se potkat s kreativními studenty a firmami,“ dodává přínosy děkan Fakulty strojního inženýrství Jaromír Cais.

Sdílenou digitální dílnu DigiLab tvoří tři pracoviště v budově CEMMTECH na FSI UJEP. Elektronická laboratoř nabídne prostor pro badatelské aktivity a osvojení si nových dovedností v oblastech zapojování elektronických obvodů řízených mikropočítačem, pájení elektronických obvodů, konstrukce a programování robotických modelů na platformě Arduino a Raspberry Pi s přesahem do tzv. Internetu věcí a senzoriky nejrůznějších variant.

3D a VR dílna zprostředkuje propojení technologického procesu: od 3D modelování a 3D skenování až  po následný 3D tisk s využitím různých filamentů včetně resinového 3D tisku a tisku na plotteru a s finálním převodem získaného modelu do virtuální reality.

A třetí pracoviště polytechnická dílna, vybavená mj. CNC frézkou a laserovou stanicí pro přesné řezání, vrtání a perforování, pak umožní osvojení si pracovních činností s ručním nářadím a návykům v dodržování bezpečnostních předpisů, jako je tomu v reálných podmínkám podniku.

DigiLab bude v pilotním režimu fungovat pro jednotlivce z řad veřejnosti a firem v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14.00 do 20.00 h. Pro školní, studentské anebo firemní kolektivy pak v pátek od 9.00 do 15.00 h. Po individuální domluvě i v sobotu. Už nyní prostory využívá studentský tým projektu RobUL, který s podporou ICUK připravuje robota do soutěže First v USA.

Prostory DigiLabu, i jednotlivá pracoviště zvlášť je nutné si předem zamluvit přes rezervační systém na webu ICUK: DigiLab - Sdílená digitální dílna (icuk.cz). Využití dílny je podmíněné vstupním zaškolením a technickým dozorem, který budou zajišťovat studenti a pracovníci FSI UJEP. 

Ondřej Klein

Mohlo by vás zajímat: Mrazy udeřily. Habrák je pod ledem, počasí komplikuje život seniorům

Mrazy na Ústecku - jezero Milada a Habrovický rybník. | Video: Martin Mudroch