V Ústeckém kraji podpořila Nadace ČEZ žádosti 73 organizací částkou 3 219 169 korun.

Statutární město Ústí nad Labem tak například získalo finanční prostředky na podporu informační krizové telefonní linky, která byla zřízena pro pomoc seniorům a jiným osobám, které hledají informace či pomoc související s nákazou COVID-19.

Případně nejsou schopny si samy v aktuálním nouzovém stavu zajistit nákup základních potravin, dovoz léků a podobně. V Krásné Lípě pro změnu nakoupili ochranné prostředky či desinfekci veřejných budov a prostranství. Město má tak i novou tlakovou myčku pro dekontaminaci veřejných prostor, jako jsou autobusové zastávky, dětská hřiště, lavičky a venkovní městský mobiliář. Obec Ludvíkovice pořídila šicí stroj a materiál pro šití roušek.  Obecně prospěšný spolek Společně pro komunitu (nejen) v Trmicích získal nadační příspěvek na nákup látek, ze kterých šijí roušky pro potřebné. Nejen pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit v Trmicích a Ústí nad Labem. Dokoupen byl i jeden šicí stroj.

„Příspěvek využijeme na koupi antidekubitních matrací při předpokládaném vyhlášeném karanténním opatření v rámci stavu nouze pro personál, který bude uzavřen společně s klienty v areálu zařízení. Matrace také využijeme pro případnou izolaci klientů s COVID-19. Při uzavření Domova předpokládáme pobyt 30 osob z řad personálu. Po ukončení případné karantény budou matrace plně využity u klientů Domova pro seniory Kadaň,“ nastínila v žádosti například využití grantu finanční pomoci v krizových situacích Lenka Raadová, ředitelka Městské správy sociálních služeb v Kadani.

Ve speciálním grantu Krizová pomoc žádaly organizace převážně o finance na nedostatkové ochranné pomůcky. Za příspěvky pak nakupovaly šicí stroje či materiál na výrobu roušek a ochranných obleků, materiál do 3D tiskáren pro tisk ochranných štítů pro pracovníky v první linii. S přispěním nadace se podařilo také zajistit rozvozy jídel či léků osamělým seniorům.

„Naším cílem bylo nechat obce a organizace, aby se samy rozhodly, co je momentálně pálí a jak chtějí pomáhat. Nejlépe totiž vědí, jak zapojit místní obyvatele,“ říká předseda správní rady Nadace ČEZ a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková k tomu dodává: „Chtěli jsme pomoci hlavně rychle, protože čas hraje v době epidemie klíčovou roli. Grantové řízení jsme proto maximálně zjednodušili a o projektech se rozhodovalo každý den včetně víkendů on-line.“ 

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy