Mezi šlapajícími byli například skupina záchranářů, samotné pracovnice z Dobrovolnického centra, celá skupina dětí z Dětského domova na Severní terase, malí i velcí obyvatelé z různých částí Ústí, ale i přespolní návštěvníci půlmaratonu.

Samozřejmě celodenní šlapání na Oranžovém kole završila závěrečnou jízdou samotná ředitelka Lenka Vonka Černá: „Jsem nadšená tak vysokou částkou a unešená atmosférou, která v Energy zóně pánovala. Opravdu bylo vidět, že všichni chtějí pomoci dobré věci a vyjet nám co nejvíce peněz. Všem moc děkuji, nadaci za fyzické korunky a účastníkům šlapání za jejich fyzické vypjetí k maximálním výkonům. Podle mě jsou vítězové všichni bez ohledu na to, jakou pro nás během jedné minuty vyšlapali částku.“

Dobrovolnické centrum, z.s., působí v Ústí nad Labem už 22 let, přičemž se věnuje oblasti dobrovolnictví nejen v regionu, ale také v rámci ČR či spolupráce s partnery v Evropě. Nabízí různé možnosti zapojení do mnoha aktivit, například v rámci mentoringových programů pro děti a mládež nebo podpory seniorů a hendikepovaných osob. Centrum působí ve zdravotnických i v kulturních institucích a v neposlední řadě pomáhá při sportovních akcích či mimořádných událostech. Získané finanční prostředky v rámci Oranžového kola Nadace ČEZ podle ředitelky využijí ve dvou rovinách.

„První se týká podpory canisterapie v našich partnerských organizacích v Ústeckém kraji, především v domovech pro seniory a zařízeních pro děti s hendikepem. Jde o pobytová zařízení, kde je tato aktivita velmi vítána, neboť přináší velkou radost a prožitky tamním klientům. Druhou rovinou je podpora dětí z mentoringových programů Pět P a KOMPAS, pro které budeme moci uspořádat víkendovou volnočasovou aktivitu v klubu a podpořit tak jejich smysluplné trávení volného času. Jde především o děti, u nichž je ohroženo psychické zdraví, zažily trauma, mají horší životní podmínky, zdravotní hendikep - fyzický nebo v oblasti duševního zdraví,“ vypočítala během převzetí šeku Lenka Vonka Černá možnosti, jak s penězi smysluplně v Dobrovolnickém centru naloží.

„Ať již Nadace ČEZ zajíždí se svým Oranžovým kolem kamkoliv v republice, vždy se ukáže, že solidarita a snaha pomoci druhých druhým stále mezi lidmi funguje. Když se pak sečtou všechny jejich minutové dobré skutky, bývá z toho vždy slušná finanční částka pro podpořené organizace. Bylo tomu tak i nyní v případě ústeckého Dobrovolnického centra, kdy se opět podařilo šlapajícím dostat nad hranici 50 000 korun. A nás jen těší, že můžeme částku na symbolickém šeku ve finále vystavit jako skutečnou,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy