Stejně jako v předešlých letech budete moci i letos využít MHD zdarma, a to ve čtvrtek 22. září. Akce se koná u příležitosti Mezinárodního Dne bez aut v rámci Evropského týdne mobility, jehož cílem je poukázat na přijatelnější a šetrnější způsoby dopravy a omezení automobilového provozu v centru města. Den bez aut patří k jedné z nejrozšířenějších akcí v rámci ochrany životního prostředí po celé Evropě. Prvopočátky ideje Dne bez aut lze nalézt již na konci padesátých let dvacátého století, kdy si lidé začali uvědomovat, že automobilismus významně snižuje kvalitu života ve městě. V ČR se poprvé konal již v roce 1991. 

Půjde tradičně o jednorázovou akci zaměřenou na bezplatnou přepravu osob a zavazadel v rámci městské hromadné dopravy (včetně zelených autobusů a vlaků) v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem. Bezplatná přeprava je iniciována v rámci Projektu Zdravé město a finančně ji podpořil Ústecký kraj.

Romana Macová - mluvčí magistrátu města Ústí nad Labem