Radostná zpráva přišla v prosincových dnech z Prahy, kde se komise, v níž mají zastoupení fakulty napříč celou Univerzitou Karlovou, rozhodla ocenit Cenou Jaroslava Jirsy publikaci Makroregiony světa: Nová regionální geografie. Po loňském úspěchu v rámci Cen rektora UJEP tak publikace získala další prestižní ocenění, tentokrát za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy roku 2019 v oblasti společensko-vědních oborů.

Na publikaci se podíleli tři hlavní autoři, konkrétně doc. Jiří Anděl a doc. Jan D. Bláha z katedry geografie PřF UJEP a doc. Ivan Bičík z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Textem s fyzicko-geografickým zaměřením přispěl také prof. Bohumír Janský.

Jeden z autorů, doc. Jan D. Bláha, k ocenění uvádí: „Když si vzpomenu na náročnou přípravu vizuální složky knihy, stovky hodin práce u počítače, koordinaci práce nakladatelství a autorů, mám nesmírnou radost, že si téhle práce všimlo už tolik lidí. Nemluvím jistě jen za sebe, když řeknu, že si ocenění vážíme o to více, že se jedná o ohodnocení učebního textu. Současný systém, v němž usilujeme o co nejvyšší IF časopisu, v němž publikujeme své články, a o co nejvyšší citační h-index, moc studentům a žákům našich škol nepomůže.“

Na otázku, co autoři plánují s textem učinit dál, doplňuje: „Jsme si vědomi různých koncepčních nedostatků publikace, proto bychom ji rádi nejen aktualizovali, ale také inovovali, například doplnili o problémově zaměřené příklady, nad nimiž lze se studenty diskutovat, o nichž lze sledovat aktuální informace apod. Snad na to nalezneme čas – jeho nedostatek je naší největší překážkou.“

Druhý z autorů, doc. Jiří Anděl, ke knize dodává: „Makroregiony světa jsou mým vysněným veledílem. Vždycky jsem si přál napsat knížku, která by odborníka, ale i laika, seznámila s různými kouty světa a zároveň nabídla nový pohled na rozdělení světa. Potřeba aktualizovat údaje tu bude stále, proto již nyní připravujeme 2. vydání knihy. Práce na učebnici pro mne vždycky byla spojena s pokorou, ale zároveň hrdostí.“

Autoři věří, že si publikace najde i nadále své čtenáře a kromě odborné veřejnosti se zalíbí hlavně žákům a studentům.

Jana Kasaničová -  tisková mluvčí UJEP