Zvolený kandidát na tento post, současný proděkan pro rozvoj a kvalitu FSE UJEP, Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., převezme 1. května otěže fakulty po doc. Jaroslavu Koutském, Ph.D., kterému končí druhé funkční období dne 30. dubna. Do této pozice ho jmenuje rektor UJEP, doc. Martin Balej.

O pozici nového děkana FSE UJEP se ucházeli dva kandidáti, vedle Ondřeje Moce to byl doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., současný proděkan pro vědu a výzkum FSE UJEP. Akademický senát FSE dne 14. ledna na svém volebním zasedání dal přednost dlouholetému pracovníku fakulty, jehož profesní vášní je matematika a informatika.

 

Doktor Moc na FSE UJEP pracuje přes 23 let a během svého působení zde zastával řadu rolí – od vedoucího katedry, předsedy akademického senátu až po proděkana pro rozvoj a kvalitu. Ve svém volebním projevu Ondřej Moc představil vlastní komplexní vizi směřování ústecké ekonomické fakulty na období let 2021–2025.

„Úspěch každé instituce závisí na lidech, kteří zde působí. Za hlavní úkol vedení fakulty proto považuji neustálé zvyšování potenciálu studentů i pracovníků fakulty. Kvalitně připravení absolventi pomohou k trvalému zlepšování pozice fakulty zejména v ústeckém regionu. Erudovaní pracovníci fakulty přispějí ke kvalitní výuce, jejímu propojení s vědecko-výzkumnou činností i aplikační sférou,“ říká budoucí děkan Ondřej Moc a dodává: „V některých oborech již nyní dosahují pracovníci FSE uznávaných vědeckých výstupů. Úkolem fakulty v následujícím období bude potvrdit trend růstu kvality tvůrčí činnosti a svou činností přispívat k ekonomickému a společenskému rozvoji nejen našeho regionu.“

Současný děkan Jaroslav Koutský, který své osmileté vedení FSE UJEP zakončí dne 30. 4. 2021, si před nástupem do vedení fakulty předsevzal postavení základu FSE na kvalitním vzdělávání a rozvíjení fakulty jako vzorové instituce a fungující komunity. K naplnění svých snah i k výsledku volby říká: „Jsem opravdu rád za veškeré pozitivní změny, kterými fakulta v uplynulých letech prošla. Myslím, že jsme na dobré cestě. Kolegovi Ondřeji Mocovi srdečně gratuluji ke zvolení. Fakulta bude v dobrých rukách, ostatně dr. Moc byl v posledních 8 letech členem jejího vedení a má významný podíl na dosažené pozici FSE.“

Fakulta sociálně ekonomická se pod vedením Jaroslava Koutského zásadním způsobem proměnila. Úspěšně prošla akreditačním procesem všech svých studijních programů a získala dva nové doktorské studijní programy. V současné době má v rámci UJEP nejvíce studentů doktorských programů. Došlo k výraznému kvantitativnímu a kvalitativní nárůstu tvůrčí činnosti, pracovníci fakulty publikují v nejprestižnějších světových časopisech a realizují uznávané mezinárodní i domácí vědecké projekty. V roce 2018 přijal od FSE UJEP čestný doktorát nositel Nobelovy ceny za ekonomii prof. Vernon Smith.

 Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP