Město získalo na úhradu elektromobilů dotaci z programu REACT – EU. Nová vozidla budou využita k přepravě osob s omezenou schopností pohybu a k poskytování terénních služeb péče o seniory. Slavnostního předání se zúčastnil primátor Petr Nedvědický a náměstek Tomáš Vlach. „Nákup nových vozidel představuje výraznou změnu k lepšímu pro klienty našich sociálních služeb. Poskytneme kvalitní služby seniorům a zdravotně postiženým, kteří se snáze dostanou k lékaři nebo využijí lepší dostupnosti sociálních pracovníků naší pečovatelské služby,“ řekl náměstek pro sociální služby Tomáš Vlach.

Výměna vozidel pro pečovatelskou službu probíhá pravidelně. Nové automobily nahradí vozy, které měly vysoký nájezd kilometrů. Pečovatelská služba pomáhá zajistit péči nejen na území města Ústí nad Labem, ale také v přilehlých obcích okresu. Domovy pro seniory také využívají vozy k pomoci svým klientům a doplnění vozového parku pro ně představuje významnou podporu.

Celkové náklady na projekt jsou 9 022 619 korun včetně DPH. Dotace hradí 90 % uznatelných nákladů projektu. Město ze svého rozpočtu uhradí 10 % uznatelných nákladů jako spoluúčast a neuznatelné náklady projektu. (rom)

Mohlo by vás zajímat: Tady jsou Vánoce doma. Podívejte se, jak Ústečané zdobí své domy

Vánoční výzdoba domů v Ústí nad Labem | Video: Deník/Jan Pechánek