Již třetí ročník Arktického festivalu proběhne v Ústí nad Labem, Teplicích, Praze, Dačicích, Českých Budějovicích a Hradci Králové, a také online 6. prosince 2020 – 31. března 2021. Jeho hlavním cílem je prohlubování již existujících kontaktů mezi českými a arktickými vědci a umělci a navazování spolupráce mezi novými partnery. Odborná i laická veřejnost může díky festivalu proniknout do výsledků práce českých a severských vědců v arktickém výzkumu a poznat společné česko-arktické kulturní a vědecké aktivity v Česku a v Arktidě.

„Veřejnost kromě toho může získat povědomí o kultuře a historii arktických národů a vychutnat si jedinečnou kulturu z různých částí Dalekého severu. Festival se zkrátka snaží ukázat, jak avantgardní kultura dokáže vyvolat zájem médií o vědecký výzkum v Arktidě, jak lze vědu přiblížit neodbornému publiku i jak může zájem veřejnosti ovlivnit přístup zúčastněných stran k poskytování a zvyšování finančních prostředků na další vědecký výzkum,“ upozorňuje zapálený koordinátor všech dosavadních ročníků Arktického festivalu PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka z Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Letošní ročník navazuje na projekt Arktický festival 2019 /Dny arktické a české kultury a vědy/ a na kulturně-vědecký projekt Doma na Špicberkách 2018. Více o aktivitách těchto projektů na webu www.arktickyfestival.cz.

Z důvodu epidemie onemocnění covid-19 je původně plánovaný program rozdělen na dvě části: zahájení s omezenou prezenční účastí v prosinci 2020 a hlavní část festivalu (za účasti zahraničních partnerů), která se odehraje v březnu 2021. 

Arktický festival 2020 byl s omezenou prezenční účastí návštěvníků zahájen v neděli 6. prosince v Muzeu města Ústí nad Labem za účasti J. E. Roberta Kvileho, velvyslance Norského království v České republice, Václava Houfka, ředitele Muzea města Ústí nad Labem, Richarda Pokorného, vedoucího katedry životního prostředí FŽP UJEP a zároveň vedoucího Institutu Julia von Payera, Josefa Elstera, z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdeňka Lyčky z MZV ČR a frontmana hudební skupiny Už jsme doma Miroslava Wanka. V živém vstupu z české arktické vědecké stanice na Špicberkách se přihlásil Jan Pechar.

Na zahájení festivalu navázuje otevření výstav:

„O Igimarasussukovi, který jedl své ženy / Inuitské pověsti očima Árona z Hůrky“
(knižní ilustrace)

„Sámské pohádky a pověsti / Ilustrace Luboše Drtiny“ (knižní ilustrace)

„Kanadská Arktida je plná života“ (fotografie)

Přímo na místě bylo také možné zhlédnout fotografickou videoprezentaci Čechoameričana Stanislava Chládka „Fauna jižního Beringova moře“.

Za stejných protiepidemických opatření proběhne zahájení festivalu v našem regionu také v Regionálním muzeu v Teplicích, a to ve čtvrtek 10. prosince v 17 hodin, otevřením výstavy „Expedice na severní pól / Ilustrace Julia Payera“ (knižní ilustrace a kopie obrazů). V Teplicích bude přitom možné zhlédnout filmové smyčky:

- fotografická videoprezentace Čechoameričana Stanislava Chládka „Fauna jižního Beringova moře“,

- film špicberského fotografa Bjørna Anderse Nymoena „Arktida“ o tání arktických ledovců,

- film Galerie Jaroslava Fragnera „Made in Nature“ o severské architektuře.

Záznamy z otevření v Ústí nad Labem a Teplicích budou po odvysílání zveřejněny na YouTube, všechny výstavy a videoprojekce budou dostupné do 31. ledna 2021.

Dne 7. prosince se od 16 hodin odehrála na facebookovém profilu https://www.facebook.com/Advojka ještě online prezentace „arktického“ čísla časopisu A2, „sámského“ čísla časopisu Plav a „polárního“ čísla Geografických rozhledů.

Hlavní program Arktického festivalu 2020 proběhne s ohledem na epidemii koronaviru paradoxně, ale pochopitelně až v březnu 2021.

Podrobný přehled všech akcí Arktického festivalu 2020 je uveden na webové stránce www.arktickyfestival.cz.

Arktický festival se koná za finanční podpory Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Na festivalu se dále podílejí následující instituce: Institut Julia von Payera v Ústí nad Labem, hudební skupina Už jsme doma, Muzeum města Ústí nad Labem, Regionální muzeum v Teplicích, Městské muzeum a galerie Dačice, Palác Akropolis v Praze, Geofyzikální ústav AV České republiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Karlova univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Skandinávský dům, Komorní kino Evald, Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem, nakladatelství Dauphin a Portál, časopisy A2, Plav a Geografické rozhledy, sauna a osvěžovna NUUK v Hradci Králové, Divadlo MINOR, Ministerstvo financí ČR (administrace Norských fondů), Velvyslanectví Norska v Praze, Velvyslanectví Kanady v Praze, Velvyslanectví Velké Británie v Praze, Velvyslanectví Dánska v Praze, Honorární konzulát Islandu v Praze aj.

Jana Kasaničová -  tisková mluvčí

 

 

 

 

 

 

MY JSME UJEP

 
 
 UJEP