Úžina je široká jen 3 a 1/4 km. Messinu postihla v minulosti řada katastrof: kdysi dávno epidemie cholery, kdy zde zemřela třetina obyvatel, r. 1347 invaze lodí z východu, 1908 – nejhorší zemětřesení, 1943 – vstupní místo invaze Britů a Američanů osvobozující Itálii od fašismu. Pokračujeme do rekreačního střediska i historického města Cefalú a pak do Palerma, odkud zítra večer budeme odplouvat zpět na pevninu do Neapole. U Messiny jsme si s naším průvodcem zopákli v mládí slyšené báje o Odysseových dobrodružstvích. K nim došlo prý převážně v okolí těchto míst, na nichž právě stojíme. Především ty dvě – o obru Polyfémovi a o mořských obludách Skylle a Charybdě.

Jak to prý tenkrát v dávných dobách asi bylo? V Homérově Odyssei přistál Odysseus, ithacký král, na své desetileté cestě z Trojské války na ostrově Kyklopů. To, že ostrov obývají Kyklopové Odysseus netušil a když s dvanácti svými průzkumníky vešli do jeskyně a čekali na příchod místních obyvatel, byli večer překvapeni, když stádo koz a ovcí vehnal dovnitř jednooký nesmírný obr a přivalil před vchod balvan, s kterým nehnulo ani dvacet párů koní.

Ač Odysseus pronesl ke kyklopovi přátelskou řeč, ten prý nedbal, zabil dva jeho druhy a snědl. Odysseus a jeho druhové pochopili, že jde o život a musí něco vymyslet. Byla to lest, jak uniknout. Odysseus počkal, až obr usne, zaostřil mečem konec Polyfémova kyje, s pomocí zbývajících mužů vložil konec kyje do žhavého popela v ohništi a společnými silami jej vrazili do jediného kyklopova oka. Za strašného řevu Kyklop odvalil od vchodu obrovský kámen a začal z jeskyně vypouštět své kozy a ovce.

Každému kusu ohmatal hřbet, aby mu Achajci neproklouzli. Když to Odysseus zpozoroval, přivázal druhy i sebe pod břicha beranů a tak se jim podařilo uniknout. Tak tady teď jsme my a ani se snad nebojíme.

Skylla a Charybda byly v řeckých bájích dvě mořské obludy se šesti hlavami a dvanácti nohama. Byly nebezpečné plavcům na lodích, které se přiblížily k Sicílii. Zde nastal právě nejtěžší úsek Odysseovy cesty – mezi dravou Skyllou a nenasytnou Charybdou. Oba výběžky, jak ostrova, tak pevniny, kde údajně působily, máme před sebou. Odysseus o obludách před posádkou raději nemluvil, aby nezkameněli strachem. A co říká báj? Přes všechna varování se Skylle postavil na odpor.

close Cestovatel Ervín Dostálek navštívil Taorminu na Sicílii. info Zdroj: Se souhlasem Ervína Dostálka zoom_in Cestovatel Ervín Dostálek.

Se dvěma dlouhými oštěpy přešel na předek lodi, ale to už Skylla natáhla své dlouhé krky a vzala si šest plavců, které za chvíli drtila svými velkými zuby. Ostatním ochromeným se podařilo v proudech odplout. V dalším Eposu - Aeneas vypráví o své cestě ze zničené Troje takto: “Až připlujete k Sicílii, držte se stále vlevo. Musíte se vyhnout mořským příšerám Skylle a Charybdě. Skylla sídlí na pravém břehu, ukrytá v jeskyni.

Až k bokům se podobá krásné dívce a svou půvabnou tváří láká koráby ke skále. Dolní část je podobná obludné rybě. Je obrostlá modrými štěkajícími psy. Na levém břehu je dravá Charybdis, která třikrát denně pohlcuje nesmírné přívaly vod a pak je zase vyvrhuje, pěna stříká až k oblakům.“ V řeckých mýtech se ze spárů Skylly a Charybdy dostaly pouze dvě lodě: loď Argonautů, ovšem tam byl ku pomoci celý roj bohů. Druhým zachráněným byl Odysseus, kterému při prvním průjezdu vzaly obludy šest mužů. Posádce se podařilo odplout, po několika dnech však přišla hrozná bouře a vichřice, loď rozštípl blesk a zachránil se pouze Odysseus, jež se na lodním kýlu doplavil ke Skylle a Charybdis, která navíc začala nasávat vodu.

Odysseus se vyšvihl na strom ve skále a teprve když Charybdis vyvrhla stožár a lodní kýl, sedl na něj a vyvázl. A to jsme se právě přímo ve středu děje, v těchto bájných „historických“ místech blízko Messiny, kdy zde tenkrát vládli antičtí Řekové, zase dozvěděli.

Ervín Dostálek

Mohlo by vás zajímat: Kavárna KOLOcafé je pryč, na nábřeží chystají stavbu lávky přes Labe

Likvidace kavárny KOLOcafé. | Video: Martin Mudroch