Slavíme. Oslavujeme po celý rok svá životní jubilea. Hlavně hlučně. Hlavně venku. Hlavně okázale, a aby nás viděli a slyšeli ti ostatní. Ti, kteří o to většinou ani nestojí. Aby snad věděli, že na to zkrátka máme!

Nedbáme vůbec na to, že na následky petard, světelných efektů apod. hyne tak vzácný život kolem nás. 

Podílíme se na tom pochopitelně mnozí z nás už tím, že jakmile se objeví například kus volného pozemku, musíme na něm nutně postavit dům. Namísto toho, aby na takovémto volném pozemku byl rozšířen parčík, vysázeny stromy atd.

S každým novým domem (stavbou) mizí stromy, křoviska a jiné porosty, takto přirozená obydlí ptáků a tak potřebného hmyzu. Ještě nikdy nebylo na území Chabařovic zastavěno tolik plochy na úkor původních přirozených cest a luk jako je dnes.

Pocit velikého smutku na mne padl před pár dny při zprávě o úhynu 30 kusů zvířat (goril, šimpanzů a různých ptáků) v ZOO v západní části Německa. Tuto hodně krutou událost podle TV zpravodajů způsobily tzv. „lampiony novoročních přání“, kterých bylo na místě požáru nalezeno hned několik. Tolik krutosti!

I v našem městě bychom se už konečně mohli zbavit podobných bezduchých akcí jako je vypouštění balónků s přáními, které již v několika případech byly nalezeny ve velké výšce v útrobách uhynulých ptáků. Jakým právem jim tedy ubližujeme? Právem silnějšího? Jestliže si někdo myslí, že ano, pak je to tedy odporné!

Skoro každé dítě má dnes doma nějaké zvířátko. Už toto mne přesvědčuje, že se v těchto dětech pomalu pěstuje cit pro ostražitost před všude číhajícím nebezpečím na tato zvířátka. Je to všechno hlavně na nás, na dospělých, jak se budeme k přírodě a ke zvěři v ní žijící chovat.

Pozitivně zapůsobila zpráva o tom, že v národních parcích jsou takovéto hlučné oslavy nového roku zakázány. Kéž bychom to dodržovali. Starostové několika obcí, kde byly „klasické“ hlučné oslavy plánovány, se rozhodli takovýto způsob oslav zrušit. Tyto obce prokázaly, že oslavy mohou proběhnout důstojně. A přitom v tichosti. S ohledem právě k přírodě.

Kéž by to tak mohlo být po celý rok!

Tentokrát byl zrušen novoroční ohňostroj dokonce i v Praze. Namísto toho proběhl krásný příběh Praha-Pražané, provázený příjemným hlasem vypravěčů a promítaný na budovu muzea. Lidé stáli před muzeem a prožívali přelom roku určitě duchaplněji, než ti, kteří si myslí, že alkohol a velký hluk k takovým oslavám patří.

Proto vyzývám nás, občany Chabařovic, ale i vás z okolí! Máte-li pozitivní vztah k přírodě, bojíte-li se nejen o ni, ale i o zvěř, ptáky, hmyz žijící v ní, připojme se k úmyslu bojovat o toto všechno krásné a nám zdarma dané! Nic nás to nebude stát! Stačí představit si jak je příroda krásná a jak jí obzvláště dnes ve světě, většinou vlivem nás lidí, pomalu ubývá.

Slavme. Oslavujme. Ale důstojně! Neubližujme při tom!

Evženie Arnoštová,
Chabařovice