Plovoucího ekomola si všiml čtenář Ústeckého deníku Daniel Janich. „Stavební práce probíhají nejen v okolí Milady, ale staví se i na vodě. Budují se ostrůvky pro hnízdění ptactva,“ řekl Janich.  Milada je rekultivační jezero vytvořené v těžební jámě hnědouhelného dolu Chabařovice v místě bývalých obcí Hrbovice, Tuchomyšl a Vyklice.  Milada má rozlohu 252,2 hektarů a maximální hloubku 24,7 metrů.

Daniel Janich