Zasílám strašnou budovu v Bělehradské ulici 29 a chodník v ulici Na Vyhlídce. Ten je ve velmi špatném stavu.

Adriena Šípová

Díra na Mírovém náměstí je jednou z největších ostud centra Ústí nad Labem. Rozestavěná budova hyzdí město.
Ostudy centra Ústí. Podívejte se, která místa kazí vzhled krajské metropole