Tuchomyšl, Vyklice, Zalužany, Lochočice a Hrbovice. O těchto pěti zaniklých obcích se nově mohou dozvědět zajímavé informace výletníci na Miladě. Město tím chce podpořit rozvíjející se turistickou a rekreační oblast. „Snažíme se každý rok otevřít minimálně dvě naučné stezky k podpoře turistiky ve městě a jeho blízkém okolí. Podařilo se to i letos. Po stezce Bertiným údolím je pro zájemce o historii k dispozici i tato obnovená naučná stezka o zatopených obcích,“ sdělil náměstek primátora Tomáš Vlach.

Historie informačních cedulí na Miladě se datuje od roku 2016, kdy vznikl projekt Milada – bezpečně a bez bloudění, na kterém se společně s městem podílel Palivový kombinát Ústí a Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada. Do této spolupráce se připojilo i Muzeum města Ústí nad Labem, které zpracovalo texty o zaniklých obcích a doplnilo je o dobové fotografie. Na stránkách muzea mohou také turisté najít doplňující informace o zatopených obcích, a to jednoduše pomocí QR kódů nacházejících se na všech informačních tabulích. Polohy jednotlivých cedulí jsou zakresleny na mapě.

Romana Macová – mluvčí magistrátu města Ústí nad Labem