Výzva Pedagogická fakulta (PF) pomáhá – výzva dobrovolníkům se zaměřuje na studenty UJEP, kteří jsou ochotni jako dobrovolníci pomáhat potřebným.

„Snažíme se zajistit dobrovolníky zejména pro občany, kteří jsou současnou nouzovou situací limitováni hlavně pracovně nebo věkem. Chceme se proto zaměřit na činnosti jako hlídání dětí (dozor, pomoc s úkoly) a pomoc s nákupy pro seniory a osoby v karanténě,“ vysvětluje proděkan PF pro rozvoj a řízení kvality Ladislav Zilcher.

Vláda ČR svými usneseními pokrývá zejména státní sektor, pedagogická fakulta chce zajistit individuální pomoc potřebným lidem mimo zařízení sociálních služeb.

„Náměstek ústeckého primátora Vlach mě ubezpečil, že město má velký zájem o naše dobrovolníky, zejména pro zajištění tzv. sousedské výpomoci (nákup, úklid, doprovod k lékaři apod.). S ohledem na aktuální doporučení lidem nad 70 let, aby vůbec nevycházeli ze svých domovů, považuji pomoc při hledání a zajišťování dobrovolníků pro tyto činnosti za téměř nezbytnou,“ zdůrazňuje děkan PF Jiří Škoda.

Jako kontaktní funguje adresa: pfpomaha@ujep.cz. Na ni se mohou dobrovolníci „do služby“ hlásit, ale také na ni mohou potřebné osoby poptávat pomoc. Podrobnosti o tom, jak se přihlásit nebo požádat o pomoc naleznete  zde

Jana Kasaničová