Za aktivitou PF pomáhá se skrývá nábor dobrovolníků mezi studenty ústecké pedagogické fakulty a zároveň zájemců o online doučování.  

„V rámci našeho kraje se snažíme maximálně vypomoci, proto organizujeme dvě základní roviny, ve kterých mohou naši studenti vypomoci tam, kde je nyní nejvíce potřeba – doučováním a také dobrovolnou pomocí,“ říká Ladislav Zilcher, proděkan PF UJEP.

Studenti učitelských i neučitelských oborů mohou zájemce o doučování nejen on-line učit, ale také jim pomáhat s plněním domácích úloh z online výuky. Doučování probíhá prostřednictvím služby Google Meet.

„Poptáváme zejména naše studenty, kteří se vzdělávají v oborech Učitelství pro první stupeň ZŠ, v oborech s českým i anglickým jazykem a v pedagogice a psychologii pro studenty středních pedagogických škol,“ upřesňuje Alec Mindák z PF.

Doučující studenti si mohou sami zvolit čas on-line vyučovacích hodin i to, zda chtějí vyučovat jednotlivce či také skupiny. Tato činnost je honorována stipendiem ve výši 150 Kč za 60 minut výuky.

Přehled studentů PF UJEP, kteří již nyní nabízejí doučování, naleznete na:

https://www.pf.ujep.cz/cs/doucovani-pf-pomaha

„Studenti neučitelských i učitelských oborů se mohou rovněž přihlásit, jako dobrovolníci, kteří budou nasazováni tam, kde státní složky přestanou nápor spojený s nouzovým stavem zvládat,“ doplňuje Alec Mindák. „Primárně se bude jednat o výpomoc v nemocnicích, kde budou mít studenti, samozřejmě, k dispozici potřebné ochranné pomůcky,“ vysvětluje. Tato činnost se u neučitelských oborů (kromě Speciální pedagogiky) dá uznávat jako pedagogická praxe studentů.

„Děkujeme všem studentům a studentkám, které se rozhodnou v této nelehké době aktivně pomáhat naší společnosti, Budují tím dobré jméno nejen naší fakultě a univerzitě, ale také celému vysokoškolskému vzdělávacímu systému,“ uzavírá proděkan Ladislav Zilcher.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP