Přehlídku skladeb pořádá mezinárodní gymnastická federace každé dva roky v některém městě Evropy. Festival je určen pro aktivní sportovce věkové skupiny 50+ a jako v minulosti se jej zúčastnili i zástupci České republiky. Výprava patřila k nejpočetnějším. Své zástupce poprvé vyslali sportovci z Pobaltských států a Azerbajdžánu. Akce se zúčastnilo kolem 500 aktivních sportovců ze 16 zemí ( stavy byly silně ovlivněny koronavirovou pandemií), a mezi nimi i pět obyvatel z Ústí nad Labem, Vystupovali v pódiové skladbě České asociace sportu pro všechny, která měla název: Inter gym net. Tato skladba patřila podle ohlasu diváků mezi to nejlepší, co bylo na této přehlídce předvedeno. Všichni účastníci bez ohledu na věk zacvičili své skladby s neobvyklým elánem a radostí. Nejstarší účastnici bylo 82 let a pocházela z Řecka. Průměrný věk skupiny z Luxembourgu byl 72 let. Na všech bylo vidět, že jim tělesný pohyb není cizím pojmem.

Pobyt cvičenců byl zpestřen řadou workshopů s ukázkami různých druhů sportů a choreografiemi. Vzhledem k protipandemickým opatřením byla účast na workshopech omezena na skupiny z jednotlivých zemí.

Všichni jsme se loučili s pozdravem na shledanou v místě konání 8. Goldenage, kterrá se připravuje na portugalské Madeiře.

Stanislav Šolc