Marie Pihrtová vstoupila do mediálního světa poměrně pozdě. Pro noviny začala pravidelně fotit až od počátku devadesátých let. Svou pilnou a pestrou praxí si však to zpoždění bohatě vynahradila. Na rozdíl od většiny renomovaných fotografů té doby ona měla profesionální fotografické vzdělání a plně je uplatnila. Zaměřila se zejména na drobné denní zpravodajství ze všech oblastí života města a okresu, byla pravidelnou návštěvnicí mnoha sportovišť po celém Ústecku. Účastníci fotbalových a dalších sportovních klání mají dodnes její fotografie v kronikách a sbírkách výstřižků. Neobešla se bez ní žádná důležitá událost. Součástí elektronického i tištěného Deníku je dodnes rubrika Čtenář reportér, u jejíž začátků byla.

V okruhu svých kolegů, přátel a známých byla proslulá svou veselou povahou a nakažlivým optimismem, který dokázal povzbudit i v hodně těžkých chvílích. Tak na ní budeme vzpomínat. Rozloučení s Marií Pihrtovou proběhne v úzkém rodinném kruhu. (kr)