„Na počátku podpisu této smlouvy bylo skvělé umístění naší ženské osmiveslice na třetím místě v závodě Univerzitních osem, který se jel vloni v září v rámci pražských Primátorek,“ upozorňuje rektor Martin Balej.

Rowing Team, resp. univerzitní osmiveslici UJEP tvořenou děvčaty z pěti fakult univerzity, poté doc. Balej pozval, aby jim poděkoval za skvělou reprezentaci UJEP.

„Tehdy jsem se dozvěděl, jak našemu týmu vyšla při tréninku vstříc právě Labe Aréna, a projevil jsem zájem potvrdit tuto spolupráci vzájemnou smlouvou,“ doplňuje rektor.

Z toho důvodu se jeden z bodů smlouvy věnuje právě spolupráci při rozvoji univerzitního veslování a univerzitního halového veslování na UJEP. Zapojení studentů UJEP je očekáváno také v oblasti trenažérového veslování v rámci projektů Česko vesluje či Labská akademie veslování.

„Sportovcům UJEP poskytneme zázemí pro sportovní přípravu v prostorách Labe arény Štětí a Labe arény Račice, včetně materiálního vybavení, tedy lodí, vesel, trenažérů apod. Nabízíme jim také trenérskou a metodickou podporu,“ upřesňuje  Michal Kurfirst.

Univerzita také pomůže Labe Aréně s implementací školní ligy „Česko vesluje“ do vysokoškolského prostředí či s identifikací talentů pro veslování a halové veslování (projekt Talent ID – Labe arény a Českého veslařského svazu).

Spolupráci těchto subjektů vítá i Jindra Zalabáková, radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ústeckého kraje: „Ústecký kraj poskytuje podporu Labe aréně v Račicích a přidruženým projektům dlouhodobě. Stejně dobře funguje spolupráce i s UJEP. Mám radost, že se tyto dva subjekty spojují pro zmíněné cíle, a držím jim palce.“  

Dalším tématem smlouvy je spolupráce na projektu Imunitní centrum Ústeckého kraje. „Imunitní centrum chceme budovat jako akademii života, kde mohou lidé čerpat energii a inspiraci z osobních příběhů i příkladů známých osobností, sportovců či kapacit z medicínských oborů. Mělo by se zároveň stát hodnověrným a srozumitelným zdrojem informací o zdraví a prevenci nemocí,“ vysvětlil Kurfirst.

Ověření a propagace trenažérového veslování jako zdraví prospěšné pohybové aktivity a komplementární součásti Imunitního centra Ústeckého kraje bude také jednou ze společných aktivit UJEP a Labe Arény.

Jana Kasaničová -  tisková mluvčí UJEP