Během besed na školách, které o spolupráci projeví zájem, představí strukturu Policie ČR, rozdělení jednotlivých služeb a specializací s odkazem na existenci mnoha odvětví a činností, ve kterých se uchazeči mohou realizovat. „Na čtyřech školách na Ústecku už náborové besedy proběhly. Další jsou v plánu. Spousta studentů neví, co bude dělat po škole a takováto akce jim může pomoci v rozhodování,“ říká policejní mluvčí Daniel Vítek.

Policisté studentům vysvětlí podmínky přijetí do služebního poměru, celý proces přijímacího řízení, přiblíží, co vše musí zájemci o práci absolvovat, nebo vysvětlí organizaci a skladbu základní odborné přípravy. Zároveň budoucí maturanty seznámí s platovými podmínkami a mnoha výhodami, které služba u policie nabízí. „Na vybraných školách s bezpečnostně právním zaměřením pak nabízíme i ukázku výzbroje a výstroje, na některých školách také kolegové ze Speciální pořádkové jednotky vyzkoušeli fyzickou kondici chlapců i dívek, protože v rámci přijímacího řízení k PČR musí uchazeči absolvovat poměrně náročné fyzické testy,“ dodal Vítek.

Policisté, kteří mají na starosti nábor nových uchazečů, se ale účastní i jiných akcí, kde se mohou vyskytnout lidé, kteří by mohli mít o práci u bezpečnostních složek státu zájem. Ve středu 26. února se například konal veletrh práce v Chomutově, kde policisté v rámci prezentace jednotlivých zaměstnavatelů představili základní činnosti Policie ČR a přítomné seznámili s podmínkami přijímacího řízení.

„Početní stavy se však navzdor zvýšenému náborovému příspěvku, který v Ústeckém kraji v současné době činí 110 000 korun, nedaří naplňovat. Potencionální zájemci o práci u Policie České republiky mohou zjistit veškeré informace o podmínkách přijetí na následujícím odkazu: https://www.policie.cz/clanek/prijmeme-nove-posily.aspx. Na webových stránkách najdou například kontakty na jednotlivá personální pracoviště, výši nástupního platu, jednotlivé benefity, nebo názornou ukázku fyzických testů, které musí uchazeč absolvovat,“ uvedl Vítek.