Nejnovější průzkum neziskové organizace Institut dokumentárního filmu potvrdil, že nejvíce motivují diváka ke sledování filmu téměř stejnou měrou doporučení přátel (38,2%), filmový trailer (33,9%), recenze o filmu (36,8%) a komunikace na online sítích (35%). Současně však k dokumentárnímu filmu postrádají diváci více informací předem, vetší dostupnost filmů v televizi a v online.

Cílem průzkumu Institutu dokumentárního filmu, který proběhl v létě 2020 po skončení první vlny spojené s COVID19, bylo poznat divácké návyky a jejich proměnu pod vlivem rostoucího významu sociálních sítí a digitálních technologií. Dotazník byl zrealizován ve spolupráci se společností PPM Factum.

„Na základě dotazníku, kterého se zúčastnili respondenti všech věkových skupin, regionů a vzdělání jsme zjistili některé velmi zajímavé poznatky, které chceme využít při další práci s distribucí filmů k divákům. Zajímalo nás, jaké filmy diváci hledají, kde je hledají, jaká preferují témata, a zajímalo nás také to, kde získávají informace o dokumentárních filmech, jestli chtějí více sledovat filmy v kině anebo online. “, vysvětlil Zdeněk Blaha, programový ředitel.  

Výsledky průzkumu pomůžou Institutu dokumentárního filmu aktivity správně cílit, a přizpůsobovat divákovi. Tvůrci vytvářejí dokumenty pro diváky, ale jejich chování a návyky a zájem se proměňují pod vlivem digitálních technologií, jejichž význam zásadně akceleroval z důvodu COVIDu 19, kdy došlo k masivnímu přenosu nabídky filmů a jejich sledování do online prostředí.

Hlavní oblasti průzkumu byly soustředěné na témata:
Aktivita a návyky při sledování dokumentárních filmů
Jaké je povědomí o dokumentárním filmu
Zdroje informací a vliv sociálních sítí

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo tisíc lidí, z toho 508 žen a 492 mužů, ze všech 14 krajů české republiky, vyplynulo, že téměř polovina dotázaných upřednostňuje sledování dokumentárních filmů před ostatní televizní nabídkou (49.4%) Je to vysoký počet diváků, kteří současně využívají tradiční nabídky dokumentárních filmů v televizi, až 84% uvedlo, že sledují filmy především v televizi. Z toho vyplývá, že nejsledovanější témata dokumentárních filmů v oblíbenosti označili dotázaní snímky o přírodě (68,3%), cestopisy (59,6%) a historické filmy (46,4%), s určitým odstupem jako čtvrté nejvyhledávanější téma označili vzdělávací pořady (31,4) a přes hranici 10 procent se zařadily témata společenská (12%), experimentální (12,3%) a investigativní (14,6%).

Jako hlavní dva důvody, na otázku, co chybí divákům k tomu, aby sledovali více dokumentární filmy, označili dotázaní, že nemají dost povědomí o filmu předem.

 „Z toho důvodu je zjištění z průzkumu potvrzením toho, že je důležité přemýšlet o marketingových a komunikačních formách jinak, s cílem oslovit s nabídkou dokumentárního filmu daleko širší divácké obecenstvo,“ hodnotí Zdeněk Blaha.

Z výzkumu vyplynulo, že roste využití mobilního telefonu jako platformy pro sledování filmů, který se zařadil za TV na třetí místo, 21,9 %.

Pro sledování dokumentárních filmů využívají diváci nejvíce TV (84%) , YouTube (49%)  a jiné placené TV platformy (26,5%)

Mezi nejrozšířenější online služby patří YouTube (64,5%), Ulož.to (28,5%)  Netflix (16,3%) a HBO Go (13,8%)

Tradiční diváci dokumentárních filmů jsou především aktivní návštěvníci filmových festivalů (33,6%), kteří tak v čase omezení konání kulturních akcí musejí využívat dostupných online filmových projekcí. Naopak artová kina navštěvují necelé tři procenta dotázaných.

Celkem 32% dotázaných potvrdilo ochotu přispět na finanční sbírku a podpořit vznik dokumentárního filmu, pokud by je zaujalo téma filmu a měli by dostatek informací o filmu. To se projevilo úspěšně například u filmu V síti, který dokázal vzbudit zájem diváků v předstihu a ti podpořili fundraisingovou kampaň na podporu jeho vzniku.

Vliv online sítí a především facebooku je dominantní, kde vyhledávají diváci informace o filmech, kde sledují trailery k filmům a čtou recenze. Až 45,9% diváků uvedlo, že nejvíce informací o filmu čerpají na Facebooku.

Metodika Studie byla provedena formou on-line dotazování. Výsledný vzorek činil 1 000 respondentů. Sběr dat proběhl v období července 2020.

Institut dokumentárního filmu
Institut dokumentárního filmu (IDF) podporuje již od roku 2001 východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film ve všech fázích výroby. Začínajícím i zkušeným režisérům pomáhá s vývojem jejich filmů, producentům pak s financováním, distribucí i propagací jejich snímků, stejně jako s orientací na mezinárodním trhu. A to vše s využitím bohatých zkušeností renomovaných světových odborníků. Celá řada filmů podpořených aktivitami IDF pravidelně získává ocenění na předních filmových festivalech. Pro veřejnost IDF organizuje přednášky a projekce těch nejzajímavějších autorských dokumentů nejen v kinosálech, ale i v nejrůznějších alternativních prostorech.
Součástí aktivit IDF je informační portál dokweb.net, který poskytuje návštěvníkům unikátní databázi filmových profesionálů a dokumentů ze střední a východní Evropy, rozhovory s tvůrci, informace o dokumentární tvorbě z daného regionu a také kalendář producenta s uzávěrkami soutěží světových festivalů, výzev filmových fondů a grantů.

KineDok
KineDok je projektem Institutu dokumentárního filmu. Zaměřuje se na alternativní distribuci autorských dokumentů na stovkách promítacích míst v sedmi partnerských evropských zemích. Zároveň nabízí vybrané filmy na své VOD platformě.

Julie Růžičková - PR a marketing IDF