Následující 4 roky budeme moci zhodnotit, jak se programy daří naplnit.

Programy:
V programech 13 uskupení, která kandidovala do zastupitelstva Ústí nad Labem, se slovo s kořenem „klim“ objevilo jednou, a to u koalice PRO! Ústí, která zmiňuje klimatickou změnu. ANO, SPD a Přísaha nezveřejnily program žádný. ODS a STAN se chtějí výrazně zaměřit na energetickou efektivitu města, chtějí zřídit pozici energetického manažera, který by řídil a vyhodnocoval úspory města. PRO! Ústí chce udržitelnou energetiku. STAN navíc chce poskytovat poradenství v energetických úsporách pro občany, SVJ apod. KSČM, Aliance pro Ústí, ODS, UFO a PRO! Ústí se shodnou na podpoře cyklistické dopravy po městě. Nikdo nezmiňuje, že Ústí letos zadalo vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima. Pro zdraví a sport uvádí svérázný text o tom, že se Země v cyklech oteplovala a ochlazovala (jaká novinka!) a že s tím ekoaktivisté nic nezmůžou.

Anketa:
13. srpna jsme kandidujícím subjektům mailem, facebookem nebo kontaktním formulářem rozeslali následující otázky:

1. Jaké místo bude mít změna klimatu ve vaší politice?

2. Jak chcete město připravit/ adaptovat na další oteplení klimatu, zejména častější a teplejší vlny veder a nedostatek vody?

3. Jak se stavíte k tomu, že se loni Ústí zapojilo do Paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku a letos zadalo vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima? Jak toho chcete využít?

4. Jakou strategii preferujete při snižování spotřeby fosilních paliv města (např. energetické úspory, výroba elektřiny z FVE, dotace na tepelná čerpadla)?

5. Chcete nějak více podpořit bezemisní (chození pěšky, jízda na kole, elektromobilita) a hromadné formy dopravy?

Na naše otázky odpovědělo 7 subjektů, tj. více než polovina. Odpověděly ODS, PRO! Ústí, Pro zdraví a sport, SPOLEČNĚ, STAN, UFO a Za lepší Střekov. Zdaleka nejobsáhleji se odpovědím věnovalo PRO! Ústí, dále Za lepší Střekov, SPOLEČNĚ a ODS.

Pro všechny subjekty, které odpověděly, je změna klimatu důležitá, nicméně některé nevidí možnost, jak téma řešit v komunální politice a odkazují se na vládní úroveň (UFO, Za lepší Střekov). ODS se ve své odpovědi vymezuje vůči evropskému „Green Dealu“, nicméně je připravena se do některých opatření pustit.

Adaptaci na klimatickou změnu pomocí zeleně v ulicích a zelených střech chce PRO! Ústí, Za lepší Střekov, ODS a SPOLEČNĚ. PRO! Ústí se chce dále zaměřit na omezení záboru půdy v okolí města novou výstavbou, na zasakování vody ve městě a na schraňování dešťové vody na zalévání a kropení.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima vítají všechny strany, které odpověděly. SPOLEČNĚ se obává podcenění plánu na přizpůsobení se oteplujícímu se klimatu.

Snižovat spotřebu fosilních paliv ve městě chtějí STAN, PRO! Ústí, ODS a Za lepší Střekov instalací fotovoltaických elektráren na budovy města a jeho příspěvkových organizací. Často také strany zmiňují zateplování budov. STAN a Za lepší Střekov řeší využívání elektrické energie v rámci komunitní energetiky, tzn. sdílení energie mezi různými uživateli (STAN uvádí využití elektřiny ze školních střech v době prázdnin pro domov důchodců, Za lepší Střekov uvádí využití elektřiny ze střešních elektráren pro trolejbusovou dopravu). ODS a PRO! Ústí uvažují o možnosti využití geotermální energie, případně PRO! Ústí o vybudování bioplynové stanice. PRO! Ústí se přidává k ODS a STAN, které již v programu uvádějí, že chtějí zřídit pozici/odbor energetického manažera města.

Zprůchodnit město pro jízdu na kole chtějí ODS, Za lepší Střekov, SPOLEČNĚ a PRO! Ústí. To se chce navíc výrazně zasadit o zlepšení bezpečnosti pro chodce u školských zařízení. Elektromobilitu chtějí podpořit UFO, ODS a Za lepší Střekov. Na využití vodíku v hromadné dopravě poukazují Pro zdraví a sport a UFO.

Michal Forejt, Ondřej Nitsch