Dopady klimatické změny se promítají do různých sektorů našeho života a pociťujeme je stále častěji i u nás v Česku, i když si to možná ani neuvědomujeme. I proto je právě klimatické změně věnována velká část Dne Země na UJEP. „Téma ‚Země a klima‘ se prolíná celým programem, podíváme se na něj však z několika různých pohledů,“ představuje hlavní myšlenku členka organizačního týmu Diana Polanská Nebeská.

Hlavní témata je možné shrnout do čtyř bodů:
země (půda) – kontaminace půdy, zadržení vody v půdě, vermikompostování,
země (státy) – klimatická změna v číslech na mapách světa,
ze mě – osobní uhlíková stopa a jak ji snížit,
Země – naše planeta očima klimatologa.

Jsou připraveny přednášky odborníků z UJEP, avšak také významného hosta, předního českého klimatologa RNDr. Radima Tolasze, Ph.D., z Českého hydrometeorologického ústavu. Nebude chybět ani pestrý doprovodný program. Ukážeme si, jak lze rychle měřit kontaminaci půdy přímo v terénu, co ovlivňuje schopnost půdy zadržovat vodu, jakou roli hrají při kompostování žížaly nebo jak vypadají důsledky klimatické změny na mapách světa.

Součástí programu bude zahájení výstavy fotografií fotosoutěže na téma Země a klima, která byla u příležitosti Dne Země na UJEP vyhlášena. O vítězích soutěže rozhodne hlasování veřejnosti, ke kterému se budou moci návštěvníci akce připojit, a sami se tak zařadit do losování o ceny od UJEP.

Přijďte oslavit Den Země na UJEP s námi! Tady je program:

DEN ZEMĚ NA UJEP

• 22. 4. 2024, 9:00–18:00 h, Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP (Pasteurova 15)

• 10:00 h O životě a uhlíku v půdě (doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., FŽP UJEP)

Může se zdát, že půda je jen neživá hmota, ale opak je pravdou. Půda je domovem ohromného množství organismů. Většinu z nich okem sice neuvidíme, ale pro ekosystém je jejich role zásadní. Jaký vliv má na půdní život způsob hospodaření? Jakou roli v tom hraje uhlík? A mohla by nám půda pomoci s klimatickou změnou?

• 11:00 h Geografie jídla: o (ne)udržitelnosti zemědělsko-potravinových systémů (Mgr. Zdeňka Smutná, PřF UJEP)

Podíváme se na současné problémy zemědělsko-potravinového systému, tedy produkce a spotřeby potravin. Seznámíme se s dopady globalizovaného trhu s potravinami a konvenčních způsobů zemědělství s důrazem na venkov a krajinu. Jakou roli hraje šetrnost, odolnost a potravinová bezpečnost? Jak můžeme přispět k rozvoji udržitelné výroby potravin?

• 9:00–14:00 Doprovodný program (pokusy, výstava, infostánky…)

• 15:30 h Oficiální zahájení výstavy fotografií „Země a klima"

•  16:00 h Klimatická změna: fakta a mýty (RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., ČHMÚ)

Přehled nejaktuálnějších informací založený na faktech a číslech přímo od zdroje – setkání s předním českým klimatologem Radimem Tolaszem z ČHMÚ, který od roku 2014 zastupuje Českou republiku v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC).

Jana Kasaničová