Jednalo se společnou cyklojízdu z Velkého Března do Ústí nad Labem v rámci symbolického uzamčení Labské stezky.

Aktivity městské policie na této akci byly zaměřeny na bezpečnost v silničním provozu, konkrétně na cyklisty.

Preventisté z městské policie kladli přítomným cyklistům otázky: Dokážete správně vyjmenovat povinnou výbavu jízdního kola? Znáte zásady bezpečné cyklistiky?

Za správné odpovědi a znalosti strážníci rozdávali reflexní prvky a drobné dárky, které pro tuto akci věnovalo město Ústí nad Labem. Primátor Petr Nedvědický význam akce ocenil slovy: „Cyklisté patří na silnicích mezi zvlášť ohroženou skupinu, dodržováním všech preventivních zásad se však riziko nehody značně snižuje. Jsem proto rád, že se takové akce konají a pomáhají tak zvyšovat bezpečnost nejen v ulicích města.“

Jan Novotný – zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem