Zástupci UJEP budou připraveni veřejnosti zodpovědět dotazy ohledně projektů aplikovaného výzkumu přispívající ke zvýšení kvality života v Ústí nad Labem a Ústeckém kraji. Veřejnost má tedy možnost setkat se zástupci univerzity a dozvědět se o jejich práci.

Zuzana Pavlasová