Žadatelé mohou vybírat z následujících témat:

Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň (v okolí komunikací i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce apod.)

Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení dětského hřiště nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky apod. nebo zapojení do osvětových kampaní a akcí apod.)

Posílení komunitních aktivit a rozvoj zájmových spolků (založených na lokálních tradicích - kulturních, sportovních, volnočasových, společenských, turistických apod.)

Všechny důležité informace včetně potřebných formulářů jsou ke stažení na stránkách dotačního programu.

Romana Macová – magistrát města Ústí nad Labem